Microsoft word - jicht.doc

Jicht
Jicht is perfect controleerbaar,als men de pilletjes maar blijft nemen


Mensen met jicht kunnen perfect van hun klachten verlost worden. Nochtans zijn er zeer veel mensen
bij wie dit niet gebeurt en die dus nodeloos pijn lijden. Er is echter een grote ‘maar’: veel mensen met
jicht hebben deze problemen aan zichzelf te wijten doordat ze stoppen met hun behandeling.

Jicht is een aandoening die het gevolg is van de opstapeling van urinezuurkristallen in verscheidene weefsels: vooral
tenen, knieën en enkels. De opstapeling leidt tot een ontsteking van die gewrichten.
Onder normale omstandigheden is urinezuur goed oplosbaar in bloed. Als de concentratie te hoog stijgt, begint het
urinezuur echter te kristalliseren. Het probleem met de urinezuurkristallen is dat ze de verdedigingsmechanismen van
het lichaam zeer gemakkelijk in alarm in brengen. Als gevolg hiervan komen er in de buurt van de urinezuurkristallen
allerhande stoffen vrij die normaal infecties helpen bestrijden, maar die ook de eigen weefsels beschadigen. Dit leidt
tot verschillende problemen.
Acute jichtaanval
Meestal beginnen ze plots ‘s nachts, maar dit kan ook op elk ander moment van de dag gebeuren. Binnen enkele
uren zwelt het getroffen gewricht, kleurt het rood, wordt het warm en extreem gevoelig. Zelfs de lichte druk van een
laken is onverdraagbaar.

Chronisch jicht
Na de eerste jichtaanval ondervinden de meeste mensen een tijdlang geen nieuwe gewrichtsklachten meer.
Gewoonlijk duurt deze klachtenvrije periode iets minder dan 2 jaar. Bij een aantal mensen worden de klachtenvrije
perioden nadien systematisch korter en volgen de aanvallen elkaar sneller op. Zij kunnen evolueren naar de
chronische fase waarbij het gewricht na een aanval niet meer volledig herstelt en er altijd klachten blijven.
Andere problemen
Urinezuurkristallen kunnen ook in de nieren neerslaan en tot nierstenen leiden. Wanneer de niersteen de afvoer van
de urine volledig blokkeert, mondt dit uit in een niercrisis. De aantasting van de nieren kan ook de zuiverende en
regelende werking van de nieren verstoren. Dit kan bijdragen tot het ontstaan van een verhoogde bloeddruk of kan
een bestaande verhoogde bloeddruk nog verergeren.

Genezen?
Veel mensen nemen geneesmiddelen in zolang ze pijn of klachten hebben, maar vanaf het moment dat ze zich
‘genezen voelen’, stoppen ze ermee. Van jicht geneest men immers niet. Men kan alleen de symptomen
onderdrukken en vermijden dat er klachten ontstaan. Men moet de behandeling levenslang volhouden, ook wanneer
er sinds jaren geen nieuwe jichtaanvallen meer zijn geweest.
Behandeling

Acute aanvallen
Een acute aanval kan onderbroken worden door het innemen van geneesmiddelen. Het is belangrijk dat deze zo snel
mogelijk na het begin van de aanval ingenomen worden.

Colchicine is het meest specifieke geneesmiddel dat uitsluitend voor deze aandoening gegeven wordt. Na de
startdosis mag men om de 2 tot 3 uur een nieuwe dosis nemen tot de pijn verdwenen is of men last krijgt van
buikklachten (misselijk — braken) of
diarree (en waarna men moet stoppen).
Niet-steroidale ontstekingsremmers
De geneesmiddelen waarmee een acute jichtaanval onderdrukt kan worden, zijn niet geschikt om een verhoogde
concentratie aan urinezuur te doen dalen. Ze zijn dus niet geschikt als preventie.
Preventie van nieuwe aanvallen
De preventie van nieuwe jichtaanvallen bestaat uit het verlagen van de concentratie aan urinezuur in het bloed. Dit
kan op 2 wijzen, namelijk door de uitscheiding via de nieren te bevorderen of door de productie van urinezuur te
beperken. De voorkeur gaat naar de tweede oplossing vermits de nieren dan gespaard worden.
Het meest gebruikte geneesmiddel is allopurinol (Allopurinol® en Zyloric®). Dit middel gaat de vorming van
urinezuur tegen.
Verder geldt nog de richtlijn dat men nooit mag starten met een preventieve behandeling tijdens een jichtaanval. De
aanval moet eerst volledig voorbij zijn. In het andere geval riskeert men een verlenging van de duur van de
jichtaanval.
Alcohol belet echter de uitscheiding van urinezuur via de nieren en dagelijks gebruik, maar ook occasioneel
overgebruik, moet bijgevolg sterk ontraden worden.
Een dieet is slechts in beperkte mate nuttig om nieuwe aanvallen te voorkomen. Het vermijden van bepaalde
voeding wordt nochtans aanbevolen.
Riskante voedingsmiddelen

Groenten:
vleesextracten
Orgaanvlees: hart
lever
kalfszwezerik
niertjes
Vis:
Schaaldieren: kreeft
mosselen
Gevogelte: gans
Tot slot sommige geneesmiddelen leiden tot een verhoging van de concentratie aan urinezuur. Zij kunnen bijgevolg
een jichtaanval helpen uitlokken. Hiertoe behoren onder meer een klasse waterafdrijvende geneesmiddelen
(thiaziden) en acetylsalicylzuur. Meld daarom steeds aan uw apotheker dat u aan jicht lijdt!

Source: http://www.apotheekvanderstichele.be/medische_info/jicht.pdf

Microsoft word - final-declaratory ruling rcp advanced practice-revised 7-12-07.doc

NORTH CAROLINA RESPIRATORY CARE BOARD RALEIGH, NORTH CAROLINA IN RE: REQUEST FOR DECLARATORY DECLARATORY RULING MEDCENTER ) REVISED 7/12/2007 I, Joseph Coyle, as Chair of the North Carolina Respiratory Care Board (the “Board”), and based on a resolution by the Board of this date, duly adopted pursuant to N.C. Gen. Stat. § 150B-4, do hereby issue this declarator

Microsoft word - mbbs_viva_questions.doc

MBBS VIVA questions: A to Z. These questions are based on the book Written by Prof. Dr. Pushpa Raj Sharma 1. Growth and development: a. What happens in IUGR the ratio of OFC and Chest circumference? OFC is 3 cm more than chest circumference. b. When is the peak growth velocity in adolescent girl? c. What is the probable age of child who climbs with alternate steps but can d.

© 2010-2018 PDF pharmacy articles