Bertil englert

Öresundsregionen som Kreativ Metapol
Ett treårigt Interreg IV A projekt med målsättningarna att stärka kulturens roll som drivkraft i en hållbar samhällsutveckling samt att stärka dess roll på den politiska agendan lokalt, terregionalt och nationellt. Projektet har 14 deltagande kommuner: Hässleholm, Hörby, Höör, Kristianstad, Lund, Malmö, Simrishamn, Albertslund, Ballerup, Frederiksberg, Furesö, Herlev, Hvidovre och Köge. Dessutom deltar Malmö Högskola, Roskilde Universitet, Copenhagen Business School och Region Skåne i projektet. Inbjudan till seminarium om Mötesplats Ljungdala
Hässleholm Kulturhus, Vita salongen
Torsdag 11 juni kl. 12.30 – 16.00
Mötesplats Ljungdala - Stadsdelsutveckling och mångfald i bred samverkan

12.30 – 14.00 Bergsjön – Rapport från ett pilotprojekt
Christina Hjorth, kulturutvecklare i Göteborg, redogör för ett stadsdelsutvecklingsprojekt.
Hur utvecklar man en stadsdel inom ramen för de resurser som finns i ordinarie verksamhet?
Hur kan kulturplanering och samverkan mellan förvaltningar, civilsamhälle och den privata sfären
starta kreativa processer och nytänkande som skapar identitet och självkänsla i en stadsdel?

14.00 – 14.30 kaffe

14.30 – 16.00 Workshops i smågrupper
Vilka delar och moment kan Mötesplats Ljungdala låna från projektet Bergsjön
? Vilka
fallgropar skall vi se upp med? Hur kan Hässleholms kommun arbeta inkluderande och utvecklande?
Vi diskuterar i smågrupper och låter några grupper göra en kort redovisning.
Bakgrund
Kulturförvaltningen i Hässleholm är sedan årsskiftet med i ett EU-projekt som beviljats ca 930 000
Euro i bidrag. I projektet arbetar vi tillsammans med en rad kommuner på båda sidor sundet. I
projektet framhålls moment som kompetensutveckling, kunskapsnätverk, strategisk modellutveckling
och kulturplanering. Projektet är uppdelat i fyra teman med arbetsgrupper som särskilt fokuserar på
dessa områden:
 Barn- och Ungdomskultur  Stadsutveckling och Kulturplanering (Staden som scen)
Vi vill bjuda in intressenter till ett möte där vi diskuterar hur vi kan utveckla Mötesplats Ljungdala.
Genom att dra nytta av Interregprojektets erfarenhet och kompetens samt ta del av de projektmedel
som finns, ser vi goda möjligheter till utveckling.
Till den 11 juni har vi bjudit in Christina Hjorth, kulturutvecklare i Göteborg som i fyra år arbetat med
att utveckla stadsdelen Bergsjön i Göteborg - ett framgångsrikt och mycket brett samarbete som skapat
en attraktiv livsmiljö i en tidigare problemfylld stadsdel. Under eftermiddagen diskuterar vi i
workshops vad en sådan arbetsmodell skulle kunna betyda för projektet Mötesplats Ljungdala.
Denna inbjudan skickas ut brett till tjänstemän, politiker och andra berörda i en förhoppning att vi
skall kunna diskutera Mötesplats Ljungdala ur ett inkluderande perspektiv, med principen ”Ju fler
deltagare från olika förvaltningar och områden – desto bättre förankring och engagemang”. Du som får
denna inbjudan får gärna sprida den till kollegor eller andra som du tror kan vara intresserade.
Anmälan om deltagande lämnas per mejl senast måndag 8 juni till
Välkomna!


Mer information lämnas av kulturutvecklare Josefine Bellan 0451- 26 71 03
HÄSSLEHOLM KULTURHUS· Box 223 · Besöksadress: Vattugatan 18 · 281 23 Hässleholm tel 0451-26 71 00 · kultur@hassleholm.se · www.hassleholm.se/kultur

Source: http://www.kreativ-metapol.net/PDF/byen%20som%20scene/Inbjudan%20seminarium%2011%20juni.pdf

Untitled

Human Reproduction, Vol.24, No.12 pp. 3196 – 3204, 2009Advanced Access publication on October 3, 2009ORIGINAL ARTICLE Reproductive epidemiologyPhysical activity and fertility in women:the North-Trøndelag Health StudyS.L. Gudmundsdottir1, W.D. Flanders2, and L.B. Augestad1,31Human Movement Science Programme, Faculty of Social Sciences and Technology Management, Norwegian University of Sci

Standing orders on the stroke unit

Guidelines for Medical Care on the Stroke Unit These guidelines have been put together to aid neurologists in the medical care of stroke patients. Many of these guidelines apply to other general care for both neurological and neurosurgical patients. These guidelines are designed for the physicians. They were developed with input from residents, stroke fellows and staff neurologists. For

© 2010-2018 PDF pharmacy articles