(microsoft word - l\346selysten.doc)

http://www.per-olof.dk | mailto:mail@per-olof.dk | Blog: http://perolofdk.wordpress.com/
Allerød Bibliotek stillede i marts måned 2006 mig nogle spørgsmål
i anledning af deres læselystkampagne. Jeg svarede og svaret blev
bragt på deres hjemmeside og i Allerød Nyt. Men i avisen skete der
det, at en layout-fejl fik et billede til at glide ind over teksten, så
kun halvdelen kunne læses! Og på hjemmesiden er filen slettet så
vidt jeg kan se. Derfor denne reprise!

Spørgsmål afslører forventningerne til svaret. Ved synet af ens bog-
reoler og bogkasser: Har du læst alle de bøger? Underforstået: Man
begynder fra en ende af. Hvad er højest: Et tordenskrald eller Run-
de Tårn? Eller beskrivelsen: Der spørges i øst og svares i vest. Eller
folk spørger venligt til helbredet - men har næppe tid til at høre det
mangefacetterede eksistensfilosofiske svar. Derfor viger de fleste
udenom en så skamløs besvarelse. Måske virker det følgende lige
så skamløst, så kan man jo nøjes med short version:
1. Hvad jeg læser i øjeblikket?
"Koran-Kommentaren" af Rolf Slot Henriksen.
2. Hvad der har været den største læseoplevelse det seneste år?
Robert Eisenman: James, the brother of Jesus.
3. Hvilken bog der har betydet mest for mig?
ABC'en.

4. Hvad ville du ønske, du havde læst?
"Je regret rien", altså jeg fortryder ikke min læsning hidindtil.

5.Hvad det næste er jeg vil læse?
Desværre noget på finsk.
Her kommer det mere udførlige svar:
1. Hvad jeg læser i øjeblikket? Spørgsmålet er stillet udfra en
lineær opfattelse af læsningsprocessen, som jeg ikke lever op til.
Jeg læser for det meste og begynder og slutter samvittighedsløst
hvor det passer mig eller hvor jeg mener, teksten og tiden berettiger
det. Men lad os nu sige, at jeg pt læser: "Koran-Kommentaren" af
Rolf Slot Henriksen, som jeg har købt på bogudsalget. Bogudsalget
starter ellers tit i den uge, jeg har fødselsdag, eller ligefrem på selve
Per-Olof Johansson: Læselysten 2006 1 min fødselsdag, hvilket af mine omgivelser opfattes ret sigende. At
læse i Koranen har været tæt på som at læse i Mormons Bog eller
mediumistiske digte af den afdøde Grundtvig: Formen ligner men
jeg kan ikke få indholdet med. Allerede fra den første halvdel af
Koran-Kommentaren har jeg fået en anden indgang til Koranen,
ved at kunne se den i dens historiske sammenhæng, især dens af-
hængighed af Biblen. Dette er næppe at komme en muslims opfat-
telse af Koranen nærmere, lad os nu se.
Jeg kunne også have valgt at svare Jørgen Johansen: Handel og
vandel "En kulturhistorisk rejse mellem byer, borgere og billeder i
Flandern og Nederlandene", som jeg netop har lagt fra mig. Den
tog jeg op som projekt i efteråret, at have med på hospitalet, men
nåede meget lidt, tiden gik med andet. Samtidig med at det er en
faktaspækket bog er det en personlig beretning, som understøttes af
mine egne oplevelser og interesser, et par besøg i Amsterdam og
interessen for billeder. Så læsningen har aktiveret en hylde bøger
med opslag og genkendelser. Lejede filmen om Vermeers billede
"Pige med perleørering", frit efter romanen, skønt jeg har haft no-
get mod at læse bogen. Har faktisk set maleriet to gange, den ene
gang mens det var under restaurering, anden gang sammen med
tusinde andre til den store Vermeer udstilling i Haag. Lagde en
gang en hel serie med Vermeer gengivelser op på gulvet på biblio-
teket i Randers og indså, at jeg jo ikke dermed havde set billedet.
Malerkunsten overtrumfer her bogen.
Jeg burde måske være standset ved digteren Göran Sonnevis Ocea-
nen, som fik Nordisk Råds Kulturpris. Jeg har "læst den", men det
betyder jo bare "er begyndt", så kompleks den er, så meget samtid,
så meget erindring, den vækker.
2. Hvad der har været den største læseoplevelse det seneste år?
Jeg vil gerne være ærlig, men jeg tror ikke, at jeg er det bevidst i
dag. Jeg synes godt, jeg tør nævne en bog om apostlen Jakob, bror
til Jesus. Robert Eisenman: James, the brother of Jesus. F.eks. kan
jeg være i tvivl om, hvorvidt jeg virkelig når gennem denne mop-
pedreng af en bog på over 1000 sider. Men den har givet mig en ny
vinkel på at læse Det nye Testamente. Jeg har aldrig læst Biblen
som historisk faktabog, men Eisenmans forsøg på at forklare, hvor-
dan den version af NT, vi kender, er kommet til verden som en
bevidst tilrettelæggelse med undertrykkelse af andre opfattelser af
fakta er spændende. Om hans konklusioner i sin helhed holder er
her ikke afgørende for mig. Han sår tvivl om så mange punkter,
man selv kan afprøve rigtigheden af ved at selv at slå op i Biblen,
at jeg siger til mig selv, at jeg må denne skærsild af mange sider
igennem!
3. Hvilken bog der har betydet mest for mig? Interessant
spørgsmål at få stillet. Enten må jeg svare Biblen eller også den
ABC som fulgtes af Svanebogen. Begge dele er jo forudsætningen
Per-Olof Johansson: Læselysten 2006 2 for al den læsning som følger efter. Fordi Biblen rummer så meget,
fortælling, digtning, filosofi, men det er jo ikke den enkelte bog
som rager op, som om den kan stå alene. Spørgsmålet minder om
det berømte og gentagne mantra: Hvilken bog ville du tage med dig
til den øde ø, hvis du kun måtte få en med. Jeg vil nødig skulle
vælge, hellere tager jeg hele Helligåndshuset med, med en gang
hollandsk auktion, så skulle jeg nok klare mig.
4. Hvad ville du ønske, du havde læst? Det lyder, som om man
ønskede læsningen af den bog var et overstået kapitel, som man
siger. Der er mange bøger, jeg ønsker at læse, håber at komme i
nærheden af, håber at opdage skønt jeg endnu ikke kender dem. Jeg
ved de er derude, eller en halv meter fra, hvor jeg sidder og skriver.
5.Hvad det næste er jeg vil læse? Om lidt går jeg ind i Outlook
og ser min post, hvor jeg helt sikkert finder adskilligt jeg ikke vil
læse, bønskrifter fra afrikanske ambassadørbørn eller tilbud om
viagra og hvad ved jeg. Men måske også link til læsning, ideer til
læsning af bøger, jeg allerede har men ikke helt havde fattet betyd-
ningen af at læse netop i dag. I skolen og på universitet er der
pligtlæsning, og det kan der også være i jobsammenhæng. Så rote-
rer jeg rundt om mig selv for at finde den indgang der gør, at læs-
ningen også giver resultat, tankevirksomhed. Mekanisk læsning
preller af på mig, som vand på en gås. Egentlig behøver jeg ikke
gøre mig tanker om det næste. Som man ser af ovenstående, behø-
ver jeg bare koncentrere mig, om det jeg er i gang med! Men måske
bliver det de sidste 14 dages aviser til en gang gennemklipling,
opsamling af ting, der skal gemmes, eller som undgik ens blik på
dagen.
Jo - det næste jeg gerne vil læse, har jeg - men jeg kan ikke læse
det! Jeg troede, det var på svensk. Det var titlen skønt indholdet var
på finsk. På hollandsk fægtede jeg mig rimeligt igennem en artikel
om Vermeers billede af den lille gade. Overfor finsk giver jeg op.
Artiklen fortæller om den finske medaljør Gerda Qvist (1883-
1957), som udformede den medalje, Finland gav de danske pleje-
forældre til finnebørn, og som i dag kan ses i stort format på en
mindesten i Churchill parken ud til Esplanaden i København. Jeg
vil vide noget mere om hende, vil skrive om den medalje til Politi-
kens rubrik 'Dag til Dag' - så måske følger der en fortsættelse!
Som man ser - jeg er læselysten.
ps om Gerda Qvist fik jeg aldrig skrevet, men på nettet lidt om me-daljen http://perolofdk.blogspot.com/2006/12/finsk-medalje-benignitatis-humanae.html Per-Olof Johansson: Læselysten 2006 3

Source: http://per-olof.dk/laeslyst.pdf

iddd.de

Biologische Wirkungen schwacher HF-Felder und Empfehlungen zur Begrenzung der Expositionen durch FunksendeanlagenDas ECOLOG-Institut hat drei Jahre nach seinem letzten Bericht (Hennies et al. 2000) erneut eine umfassende Auswertung der wissenschaftlichen Erkenntnisse zu möglichen gesundheitlichen Auswir-kungen und biologischen Effekten hochfrequenter elektromagnetischer Felder vorgenommen (Neitz

vapegeek.com

Tobacco User Additional Premium Q&A 1. When will this additional premium begin? The additional monthly premium will begin September 1, 2012. If you are a biweekly paid employee, it will be deducted from the first paycheck in September with a medical premium deduction. If you are monthly, it will be deducted from your October 1 paycheck. 2. Is this legal? A new state law, SB5, Sectio

© 2010-2018 PDF pharmacy articles