U14-4.pdf

AANWINSTEN
Samenstelling : Anne April en Caroline Claeys
Verdeeld over een vijftiental thema's serveren we u in deze rubriek een up-to-date overzicht van de
nieuwe aanwinsten in de RoSa-bibliotheek. Alle gesignaleerde titels zijn beschikbaar in de bibliotheek
en kunnen er ontleend worden.
De volledige Rosa-collectie (boeken én tijdschriften) is doorzoekbaar in de on line bibliotheekcatalogus
op www.rosadoc.be. Vragen in verband met de collectie en aanschafsuggesties zijn welkom bij
carolineclaeys@rosadoc.be.

Beleid/politiek

ABVV
ABVV gids over en voor gelijkheid van vrouwen en mannen: gender mainstreaming in 10
sleutels
Brussel: ABVV, 2008. - 82 p.

Op 23 september 2004 ondertekende het ABVV, samen met ACV en ACLVB, het Charter
Gender Mainstreaming. Met dit charter verbond de vakbond er zich toe in al haar activiteiten
en binnen haar eigen structuren de gelijkheid van mannen en vrouwen na te streven. In de
brochure wordt deze beleidsaanpak in 10 punten toegelicht.

ABVV
ABVV-delegees (V/M) gezocht en gevonden!: samen actie ondernemen om gelijkheid V/M te
realiseren, 23 september 2008
Brussel: ABVV, 2008
Ballington Julie (comp.)
Equality in politics: a survey of women and men in parliaments
Geneva: Inter-Parliamentary Union, 2008
Benard Cheryl (e.a.)
Women and nation-building
Santa Monica: Rand corporation, 2008. - 191p.
Bendadi Samira
Dolle Amina's: feminisme in de Arabische wereld
[S.l.]: Meulenhoff/Manteau, 2008. - 269p.
Bhattacharyya Gargi
Dangerous brown men: exploiting sex, violence and feminism in the war on terror
London: Zed Books, 2008. - 170p.
Burghoorn Wil (e.a.) (ed.)
Gender politics in Asia: women manoeuvring within dominant gender orders
Copenhagen: Nias Press, 2008. - 221p.: ill.
Cacace Marina
Donne e politica: memoria scientifica
[S.l.]: Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, 2008. - 140p.

Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding [etc.]
Groot Gelijk: gelijke kansen als mainstreaming in het lokale beleid
Brussel: Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding, Instituut voor de
Gelijkheid van Vrouwen en Mannen, 2008. - 143p.: ill.

Handleiding ter ondersteuning van het gelijkekansenbeleid op lokaal niveau. Belicht vier
thema's: gelijke kansen in het lokale beleid, in de lokale dienstverlening, in het overleg met de
bevolking en in het lokale personeelsbeleid. Met concrete checklists.

Chen Lanyan
Gender and Chinese development: towards an equitable society
London: Routledge, 2008. - 177p.
Coordination of the Government's LGBT Policy Working Group
Simply gay: Dutch government's LGBT policy document 2008-2011
The Hague: Ministry of Education, Culture and Science, 2007. - 82p.
Departament d'Acció Social i Ciutadania
Inter-ministerial programme to combat discrimination against gay men, lesbians and transsexuals
[S.l.]: Generalitat de Catalunya, 2008. - 55p.
Directorate-General for Employment, Social Affairs and Equal Opportunities
Manual for gender mainstreaming: employment, social inclusion and social protection policies
Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 2008. - 38p.
Edwards Louise
Gender, politics, and democracy: women's suffrage in China
Stanford: Stanford University Press, 2008. - 334p.: ill.
European Commission, Directorate-General for Research
Benchmarking policy measures for gender equality in science
Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 2008. - 162p.
European Commission
European handbook on equality data
Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 2007. - 105p.
Faludi Susan
The terror dream: myth and misogyny in an insecure America
New York: Picador, 2007. - 464p.
Farrell Warren, Svoboda Steven, Sterba James P.
Does feminism discriminate against men?: a debate
Oxford: Oxford University Press, 2008. - 258p.: ill.
Galligan Yvonne, Clavero Sara, Calloni Marina
Gender politics and democracy in post-socialist Europe
Opladen: Barbara Budrich Publishers, 2007. - 170p.
Gender Equality and Anti-Trafficking Division, Directorate General of Human Rights and Legal
Affairs
Council of Europe campaign to combat violence against women, including domestic violence: Closing conference Strasbourg, 10-11 june 2008: proceedings Strasbourg: Council of Europe, 2008. - 151p. Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale Rapport Pékin du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale sur la politique menée en 2006: conformément aux objectifs de la quatrième conférence mondiale sur les femmes Bruxelles: Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, 2006. - 69p. Grey Sandra, Sawer Marian (eds.) Women's movements: flourishing or in abeyance? London: Routledge, 2008. - 183p. Hajdukowski-Ahmed Maroussia, Khanlou Nazilla, Moussa Helene (eds.) Not born a refugee woman: contesting identities, rethinking practices New York: Berghahn Books, 2008. - 323p. Hagemann-White Carol (prep.); Gender Equality and Anti-Trafficking Division Protecting women against violence: analytical study of the results of the second round of monitoring the implementation of recommendation rec (2002) 5 on the protection of women against violence in Council of Europe member states Strasbourg: Council of Europe, Directorate General of Human Rights and Legal Affairs, 2008. - 55p. Hunt Krista, Rygiel Kim (eds.) (En)gendering the war on terror: war stories and camouflaged politics Aldershot: Ashgate, 2007. - 234p. Jeffers Esther, Marty Christiane (coord.); Attac Mondialisation de la prostitution atteinte globale à la dignité humaine [S.l.]: Mille et une nuits, 2008. - 111p. Kalnická Zdenka (ed.) Water and women in past, present and future [S.l.]: Xlibris Corporation, 2007. - 248p. Lenz Ilse, Ullrich Charlotte, Fersch Barbara (eds.) Gender orders unbound: globalisation, restructuring and reciprocity Opladen: Barbara Budrich Publishers, 2007. - 369p. Onstenk Annemiek Annemarie Grewel: een portret Amsterdam: Nieuw Amsterdam Uitgevers, 2008. - 215p.: ill. Parrot Andrea, Cummings Nina Sexual enslavement of girls and women worldwide Westport: Praeger, 2008. - 177p. Phillips Sarah D. Women's social activism in the new Ukraine: development and the politics of differentiation Bloomington: Indiana University Press, 2008. - 206p.: ill. Plateau Nadine (e.a.)
Les unes et les autres: le féminisme à l'épreuve du multiculturalisme
Bruxelles: Cahiers Marxistes, 2008. - 217p.
Skaine Rosemarie
Female suicide bombers
Jefferson: McFarland & Company, 2006. - 225p.
Skaine Rosemarie
Women of Aghanistan in the post-Taliban era: how lives have changed and where they stand today
Jefferson: McFarland & Company, 2008. - 193p.: ill.
Van Brempt Kathleen
Verder dan morgen: gesprekken met uitzicht op de toekomst
Antwerpen: Houtekiet, 2008. - 287p.: ill.

Kathleen Van Brempt, Vlaams minister van Mobiliteit, Gelijke Kansen en Sociale Economie,
voerde inspirerende gesprekken met een aantal denkers en doeners uit binnen- en buitenland.
We vinden in het boek interviews met burgemeester Job Cohen, antropoloog Rik Pinxten, de
Noorse staatssecretaris voor Gelijke Kansen Kjell Erik Oie, Sunder Katwala van de Fabian
Society, de monetaire denker Bernard Lietaer, de Duitse scheikundige Michael Braungart,
criminologe Marion Van San en communicatiedeskundige Katja Van Putten.

Van Loon Tina
Een moraalwetenschappelijke analyse van het prostitutiebeleid in België: 1830-2007
Gent: UGent - Faculteit Letteren en Wijsbegeerte, Vakgroep
Wijsbegeerte en Moraalwetenschap, 2008. - 69p.: ill. - Scriptie
Vuijsje Marja
Joke Smit: biografie van een feministe
Amsterdam: Uitgeverij Atlas, 2008. - 496p.: ill.

Portret van een van de belangrijkste figuren van de tweede feministische golf in Nederland. In
1967 werd Joke Smit beroemd met haar artikel ‘Het onbehagen bij de vrouw’. Korte tijd later
richtte ze, samen met Hedy d’Ancona, de actiegroep Man Vrouw Maatschappij op,
manifesteerde ze zich in de PvdA en werd ze de motor achter talloze feministische initiatieven.

Weewauters Marijke
Gelijke kansen voor mannen en vrouwen in overheidsopdrachten: enkele aanbevelingen
Brussel: Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen, 2007. - 32p.
Women in Politics
International seminar: gender difference and democracy: ideas, experimentations and routes. Rome, 12
and 13 March 2008. Background document
Rome: Women in Politics, 2008. - 34p.
Economie

Hassink Jacqueline; The Arab International Women's Forum
Domains of influence: Arab women business leaders in a new economy
London: I.B. Tauris, 2008. - 151p.: ill.
Lenz Ilse, Ullrich Charlotte, Fersch Barbara (eds.)
Gender orders unbound: globalisation, restructuring and reciprocity
Opladen: Barbara Budrich Publishers, 2007. - 369p.
Rooseboom Hans
Meisjes van de fabriek: voor de lens van de inspecteur
Zwolle: Waanders, Den Haag: Nationaal Archief, 2008. - ill.
Etniciteit

Adler Laure; Eshraghi Iszabelle (photogr.)
Femmes hors du voile
[S.l.]: Chêne, 2008. - 239p.: ill.
Barnard Benno (e.a.)
De islam in Europa: dialoog of clash?
Leuven: Van Halewyck, 2008. - 191p.
Bendadi Samira
Dolle Amina's: feminisme in de Arabische wereld
[S.l.]: Meulenhoff/Manteau, 2008. - 269p.
Samira Bendadi gaat op zoek naar de vrouwenbeweging in de moslimgemeenschap. Bestaat
er feminisme in de Arabische wereld? Hoe denkt men in Arabische landen zoals Marokko en
Egypte over de situatie van de vrouw? Welke invloed oefenen die opinies uit op de
moslimgemeenschap in Europa en in Vlaanderen?

Bhattacharyya Gargi
Dangerous brown men: exploiting sex, violence and feminism in the war on terror
London: Zed Books, 2008. - 170p.
Burghoorn Wil (e.a.) (ed.)
Gender politics in Asia: women manoeuvring within dominant gender orders
Copenhagen: Nias Press, 2008. - 221p.: ill.
De Groot Annet, Van der Linden Frénk (samenst.)
Let's make love: 27 onmogelijke liefdes
Amsterdam: Contact, 2008. - 286p.

Bevat 27 portretten van gemengde relaties in multicultureel Nederland. De bundel is een
gezamenlijke inspanning van journalisten die zijn verbonden aan de meest uiteenlopende
media. Een boek dat de nadruk legt op wat mensen met een verschillende cultuur, religie of
traditie bindt.

Dermenjian Geneviève, Guilhaumou Jacques, Lapied Martine (dir.)
La puissance maternelle en méditerranée: mythes et représentations
Arles: Actes Sud, Barzakh, 2008. - 168p.
Duits Linda
Multi - girl - culture: an ethnography of doing identity
Amsterdam: Amsterdam University Press, 2008. - 288p.
Ghosh Anindita (ed.)
Behind the veil: resistance, women and the everyday in colonial South Asia
Basingstoke: Palgrave MacMillan, 2008. - 233p.
Hassink Jacqueline; The Arab International Women's Forum
Domains of influence: Arab women business leaders in a new economy
London: I.B. Tauris, 2008. - 151p.: ill.
Heath Jennifer (ed.)
The veil: women writers on its history, lore, and politics
Berkeley: University of California Press, 2008. - 346p.: ill.
Krols Yunsy, Van Robaeys Bea, Vranken Jan (red.)
Gelijke kansen voor morgen: een verkenning van armoede bij Turkse en Marokkaanse vrouwen in
Vlaanderen
Leuven: Acco, 2008. - 100p.
Lambert Christophe, Paret Sam, Desodt Tine; Brems Eva (e.a.) (medew.)
Op zoek naar Gandhi's dochters = In search of Gandhi's daughters
Tielt: Lannoo, 2008. - 187p.: ill.
Mernissi Fatima
Sheherazades weblog
Breda: De Geus, 2008. - 254p.: ill.
Mohsen-Finan Khadija (dir.)
L'image de la femme au Maghreb
[S.l.]: Actes Sud, Editions barzakh, 2008. - 121p.
Plateau Nadine (e.a.)
Les unes et les autres: le féminisme à l'épreuve du multiculturalisme
Bruxelles: Cahiers Marxistes, 2008. - 217p.
Shirane Haruo (ed.)
Envisioning The tale of Genji: media, gender, and cultural production
New York: Columbia University Press, 2008. - 400p.: ill.
Stratton Allegra
Muhajababes
Brooklyn: Melville House Publishing, 2008. - 265p.
Wallace Michele
Invisibility blues: from pop to theory
London: Verso, 2008. - 267p.: ill.
Yerden Ibrahim
Families onder druk: huiselijk geweld in Marokkaanse en Turkse gezinnen
Amsterdam: Van Gennep, 2008. - 310p.
Filosofie

Agacinski Sylviane
Drame des sexes: Ibsen, Strindberg, Bergman
[S.l.]: Éditions du Seuil, 2008. - 209p.
Chanter Tina
Gender: key concepts in philosophy
London: Continuum, 2006. - 176p.
Weststeijn Thijs
Margaret Cavendish in de Nederlanden: filosofie en schilderkunst in de Gouden Eeuw
Amsterdam: Amsterdam University Press, 2008. - 56p.: ill.

Dit essay schetst een beeld van de ten onrechte nauwelijks bekende filosofe en dichteres
Margaret Cavendish (1623-1673), hertogin van Newcastle, aan de hand van haar vijftienjarige
verblijf in Rotterdam en Antwerpen. Cavendish was de eerste vrouw in Europa die een serie
wijsgerige verhandelingen publiceerde. Ze schreef ook toneelstukken, oraties, gedichten,
verhalen en een autobiografie.

Geschiedenis

Adovasio J.M., Soffer Olga, Page Jake
De onzichtbare vrouw: de rol van mannen en vrouwen in de prehistorie
Amsterdam: Artemis & co, 2008. – 301 p.: ill.
Baay Reggie
De njai: het concubinaat in Nederlands-Indië
Amsterdam: Athenaeum-Polak & Van Gennep, 2008. - 302p.: ill.
Brown Peter
The body and society: men, women and sexual renunciation in early Christianity
New York: Columbia University Press, 2008. - 504p.
Carbonnier Annelise, Toulet Michel, Lecat Jean-Michel
La longue marche des femmes: des citoyennes aux suffragistes 1789-1920
Paris: Phébus, 2008. - 202p.: ill.
Clark Anna
Desire: a history of European sexuality
New York: Routledge, 2008. - 282p.: ill.
Couzy Agnès
Femmes alpinistes
Paris: Hoëbeke, 2008. - 258p.

Dubbe Zina (red.)(e.a.)
Lijf en leden: gender en het historische lichaam: jaarboek voor vrouwengeschiedenis 28
Amsterdam: Aksant, 2008. - 201p.: ill.

Dit 28e Jaarboek voor Vrouwengeschiedenis bevat onder meer bijdragen over het barokke
vrouwenlichaam en de zinnelijke esthetiek bij Rubens, de beleving van beha’s in relatie tot

lichamelijkheid en identiteit, de garderobe en lichaamsbeleving van plattelandsvrouwen
tussen 1920 en 1960, de internationale verspreiding van het boek ‘Our Bodies, Ourselves’.

Eaklor Vicki L.
Queer America: a GLBT history of the 20th century
Westport: Greenwood Press, 2008. - 274p.: ill.
Forth Christopher E.
Masculinity in the modern west: gender, civilization and the body
Basingstoke: Palgrave MacMillan, 2008. - 285p.: ill.
Ghosh Anindita (ed.)
Behind the veil: resistance, women and the everyday in colonial South Asia
Basingstoke: Palgrave MacMillan, 2008. - 233p.
Heath Jennifer (ed.)
The veil: women writers on its history, lore, and politics
Berkeley: University of California Press, 2008. - 346p.: ill.
Knupfer Anne Meis; Woyshner Christine (eds.)
The educational work of women's organizations, 1890-1960
New York: Palgrave MacMillan, 2008. - 260p.
Lanfranconi Claudia, Frank Sabine
Vrouwen met groene vingers zijn buiten gewoon
Amsterdam: Amsterdam University Press, 2008. - 149p.: ill.

Rijk geïllustreerd historisch overzicht van bekende vrouwen die tuinen lieten aanleggen, en
van beroemde tuiniersters, tuinarchitectes en auteurs die hun liefde voor het tuinieren uitten in
hun literaire werk.

Laoutaris Chris
Shakespearean maternities: crises of conception in early modern England
Edingburgh: Edinburgh University Press, 2008. - 304p.: ill.
Lapierre Alexandra; Mouchard Christel (dir.)
Elles ont conquis le monde: les grandes aventurières 1850-1950
Paris: Arthaud, 2007. - 237p.: ill.
McVicker Mary F.
Women adventurers, 1750-1900: a biographical dictionary, with excerpts from selected travel writings
Jefferson: McFarland & Company, 2008. - 216p.
Poels Vefie; Damas Anna (medew.)
Vrouwen met een missie: vier congregaties in Nederland en de toekomst van hun missionair verleden
[S.l.]: Valkhof Pers, 2008. - 160p.: ill.
Rooseboom Hans
Meisjes van de fabriek: voor de lens van de inspecteur
Zwolle: Waanders, Den Haag: Nationaal Archief, 2008: ill.
Sergent Bernard
Athéna et la grande déesse indienne
Paris: Les Belles Lettres, 2008. - 395p.
Sneider Allison L.
Suffragists in an imperial age: U.S. Expansion and the woman question 1870-1929
Oxford: Oxford University Press, 2008. - 209p.
Stryker Susan
Transgender history
Berkeley: Seal Press, 2008. - 190p.: ill.
Tsikounas Myriam (e.a.) (dir.)
Éternelles coupables: les femmes criminelles, de l'Antiquité à nos jours
Paris: Éditions Autrement, 2008. - 205p.: ill.
Tyldesley Joyce
Chronique des reines d'Egypte: des origines à la mort de Cléopâtre
[S.l.]: Actes Sud, 2008. - 224p.: ill.
Ulrich Laurel Thatcher
Well-behaved women seldom make history
New York: Vintage Books, 2007. - 284p.: ill.
Van Den Ende Eliane
Karakterdames: verdoken vrouwenverhalen
Leuven: Davidsfonds, 2008. - 303p.: ill.

Fraai vormgegeven boek vol verrassende portretten van karaktervrouwen die de klassieke
geschiedenisboeken niet of slechts moeizaam hebben gehaald: Ada Byron, Margaret
Cavendish, Victoria Woodhull, Anna Boch en vele anderen.

Vandenbussche Stefaan
Vrouwen in de Groote Oorlog
[S.l.]: [s.a.], 2008. - 41p.: ill.
Vereecken Kathleen, Xantippe
Minnaressen
Leuven: Davidsfonds, 2008. - 207p.: ill.
Vromen Suzanne
Hidden children of the Holocaust: Belgian nuns and their daring rescue of young Jews from the Nazis
Oxford: Oxford University Press, 2008. - 178p.: ill
Walthall Anne (ed.)
Servants of the dynasty: palace women in world history
Berkeley: University of California Press, 2008. - 381p.: ill.
Gezondheidszorg/hulpverlening

Ballou Mary, Hill Marcia, West Carolyn (eds.)
Feminist therapy theory and practice: a contemporary perspective
New York: Springer Publishing company, 2008. - 197p.
Cailleau Françoise (e.a.)
Cellules souches et santé des femmes = Stamcellen en vrouwengezondheid = Stem cells and women's
health: symposium MWABe 15 november 2007
Louvain-la-Neuve: Anthemis, 2007. - 178p.
Claeys Barbara
Samen mama: zwangerschapsgids voor lesbische koppels
Tielt: Lannoo, 2008. - 190p.: ill.

Zwangerschapsgids voor (toekomstige) lesbische moeders en meemoeders, met persoonlijke
getuigenissen en tal van praktische tips en adviezen, zowel op gezondheidsvlak als op
juridisch vlak.

Koenraadt Frans, Liem Marieke (red.)
Het kind als slachtoffer: patronen en preventie van (fataal) geweld in gezinsverband
Amsterdam: Rozenberg, 2008. - 189p.
Kouta Christiana, Pavlou Susana (coord.); The Mediterranean Institute of Gender Studies
Date rape cases among young women: strategies for support and prevention
Nicosia: University of Nicosia Press, 2008. - 55p.
Nack Adina
Damaged goods?: women living with incurable sexually transmitted diseases
Philadelphia: Temple University Press, 2008. - 249p.
Persephone vzw
Geweld tegen vrouwen met een handicap
Antwerpen: Garant, 2008. - 63p.

Deze studie, geschreven door ervaringsdeskundigen, wil het taboe doorbreken dat rond
huiselijk geweld tegen vrouwen met een handicap hangt. Het boek geeft bovendien een
overzicht van wat er reeds gerealiseerd is aan onderzoekswerk, preventie en specifieke
hulpverlening.

Sanderson Christiane
Counselling survivors of domestic abuse
London: Jessica Kingsley Publishers, 2008. - 272p.
Van Mens-Verhulst Janneke, Waaldijk Berteke (red.)
Vrouwenhulpverlening 1975-2000: beweging in en rond de gezondheidszorg
Houten: Bohn Stafleu van Loghum, 2008. - 353 p. - Met dvd

Binnen de tweede feministische golf ontstond er een beweging van vrouwen die kritisch
stonden tegenover de bestaande gezondheids- en welzijnszorg. Zij vormden actiegroepen,
schreven zwartboeken, deden behoefteonderzoek en creëerden een tegenstructuur van
vrouwengezondheids- en therapiecentra. Het boek schetst deze tegenbeweging van
vrouwenhulpverlening vanuit diverse invalshoeken. Bij het boek hoort een DVD met de
documentaire ‘Vrouwenhulpverlening, ontdekken en vernieuwen’.

Vitellone Nicole
Object matters: condoms, adolescence and time
Manchester: Manchester University Press, 2008. - 160p.

Whittle Stephen (e.a.)
Transgender Eurostudy: legal survey and focus on the transgender experience of health care
Brussels: ILGA-Europe, 2008. - 83p.: ill.
Yerden Ibrahim
Families onder druk: huiselijk geweld in Marokkaanse en Turkse gezinnen
Amsterdam: Van Gennep, 2008. - 310p.

In dit onderzoek van antropoloog Ibrahim Yerden naar huiselijk geweld onder Marokkanen en
Turken in Nederland, komen zowel slachtoffers als daders uitgebreid aan het woord over het
geweld binnen hun gezin.

Kunst

Agacinski Sylviane
Drame des sexes: Ibsen, Strindberg, Bergman
[S.l.]: Éditions du Seuil, 2008. - 209p.
Besson Christine (coord.)
Marie-Jo Lafontaine
Angers: Musées d'Angers, 2008. - 223p.: ill.
Bosma Marja
Vooral geen principes! Charley Toorop
Rotterdam: Museum Boijmans Van Beuningen, 2008. - 192p.: ill.
Catalogus bij de overzichtstentoonstelling van de Nederlandse kunstenares Charley Toorop
(1891-1955) in Museum Boijmans Van Beuningen. Er zijn 120 afbeeldingen van schilderijen in
opgenomen, waaronder vrijwel al haar zelfportretten.

Freysoldt Janet
Á la recherche de Camille Claudel
Paris: Flammarion, 2008. - 121p.: ill.
Maxwell Judith Kafka (ed.)
Anna Richards Brewster, American impressionist
Berkeley: University of California Press, 2008. - 202p.: ill.
Warner Jay
Notable moments of women in music
New York: Hal Leonard Books, 2008. - 437p.: ill.
Weidemann Christiane, Larass Petra, Klier Melanie
50 women artists you should know
Munich: Prestel, 2008. - 173p.: ill.
Literatuur

Bosman Ellen, Bradford John P., Ridinger Robert B. (ed.)
Gay, lesbian, bisexual, and transgendered literature: a genre guide
Westport: Libraries Unlimited, 2008. - 422p.
Cixous Hélène; Sellers Susan (ed.)
White ink: interviews on sex, text and politics
Stocksfield: Acumen, 2008. - 199p.
Cox Virginia
Women's writing in Italy 1400-1650
Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 2008. - 464p.
Geille Annick
Een liefde van Françoise Sagan
Amsterdam: Meulenhoff, 2008. - 224p.
Lacey Nicola
Women, crime, and character: from Moll Flanders to Tess of the D'Urbervilles
Oxford: Oxford University Press, 2008. - 164p.
Laoutaris Chris
Shakespearean maternities: crises of conception in early modern England
Edingburgh: Edinburgh University Press, 2008. - 304p.: ill.
Mulisch Harry
Twee vrouwen
Amsterdam: De Bezige Bij, 2008. - 143p.
Shirane Haruo (ed.)
Envisioning The tale of Genji: media, gender, and cultural production
New York: Columbia University Press, 2008. - 400p.: ill.
White Fred D.
Approaching Emily Dickinson: critical currents and crosscurrents
since 1960
Rochester: Camden House, 2008. - 229p.
Wouters Gerti
Elckerlyc is ook een vrouw: het beeld van de vrouw in de historische briefromans van Hella S.
Haasse
Gent: Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, 2007. - 274p.
Onderzoek naar het vrouwbeeld in het werk van Hella Haasse. De auteur is vooral
geïnteresseerd in de vraag hoe Haasse, zonder een uitgesproken feministische schrijfster te
willen zijn, op haar manier toch telkens in haar romans de nadruk legt op zelfstandige
vrouwen.

Media en communicatie

Baker Paul
Sexed texts: language, gender and sexuality
London: Equinox, 2008. - 300p.
Dijkman Anne; Institute for Gender Studies
Opzij & aan de kant met haar: de constructie van norm en afwijking in Opzij tussen 1972 en
2002
Nijmegen: Radboud Universiteit Nijmegen, 2008. - 110p. - Scriptie

Door middel van een discoursanalyse onderzocht Anne Dijkman welke categorie vrouwen op
welk moment in het feministische maandblad Opzij als norm werden gesteld, en welke
groepen als gevolg hiervan werden uitgesloten. Zij laat zien dat processen van in- en
uitsluiting historisch veranderlijk zijn.

Harrington Kate (ed.)(e.a.)
Gender and language research methodologies
Basingstoke: Palgrave MacMillan, 2008. - 332p.: ill.
Jane Laura
You've got male: tales of internet dating and how women compromise themselves to have a man in
their life
Denver: Outskirts Press, 2007. - 172p.
Mernissi Fatima
Sheherazades weblog
Breda: De Geus, 2008. - 254p.: ill.
Sharpley-Whiting T. Denean
Pimps up, ho's down: hip hop's hold on young black women
New York: New York University Press, 2007. - 187p.
Shirane Haruo(ed.)
Envisioning The tale of Genji: media, gender, and cultural production
New York: Columbia University Press, 2008. - 400p.: ill.
Onderwijs

Alldred Pam, David Miriam E.
Get real about sex: the politics and practice of sex education
Maidenhead: Open University Press, 2007. - 217p.
Blackmore Jill, Sachs Judyth
Performing and reforming leaders: gender, educational restructuring, and organizational change
Albany: State University of New York Press, 2007. - 310p.
Dewaele Alexis
De schoolloopbaan van holebi- en heterojongeren
Antwerpen: Steunpunt Gelijkekansenbeleid, 2008. - 104p.
Dienst Beroepsopleiding, departement Onderwijs en Vorming
Gen-Basec: handboek voor gendercoaching op school
Brussel: Dienst Beroepsopleiding, departement Onderwijs en Vorming, 2008. - 96p.
Forde Christine (ed.)
Tackling gender inequality, raising pupil achievement
Edinburgh: Dunedin Academic Press, 2008. - 86p.
Frans Erica, Motmans Joz (red.); Van Der Steen Wivinia (eindred.)
Gender in de blender: educatief pakket over genderdiversiteit en transgender
[Leuven]: Provincie Vlaams Brabant, 2008. - 185p.: ill.
Garcia Ada, Meier Petra; Weewauters Marijke (eindred.)
Leidraad voor een basisopleiding rond gender
Brussel: Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen, 2008. - 22p.
Glazer-Raymo Judith (ed.)
Unfinished agendas: new and continuing gender challenges in higher education
Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 2008. - 299p.
Leach Fiona, Mitchell Claudia (eds.)
Combating gender violence in and around schools
Stoke on Trent: Trentham Books, 2006. - 250p.: ill.
Lewis Maureen A., Lockheed Marlaine E. (eds.)
Exclusion, gender and education: case studies from the developing world: a companion volume to
inexcusable absence
Washington, D.C.: Center for Global Development, 2007. - 242p.
Meehan Diana
Learning like a girl: educating our daughters in schools of their own
New York: PublicAffairs, 2007. - 324p.
Noddings Nel
Critical lessons: what our schools should teach
Cambridge: Cambridge University Press, 2007. - 319p.
Pinxteren Tanguy; Tamagne Florence (coll.)
Combattre l'homophobie: pour une école ouverte à la diversité
Bruxelles: Ministère de la Communauté française, [2006]. - 134p.
Tembon Mercy, Fort Lucia (eds.)
Girls' education in the 21st century: gender equality, empowerment, and economic growth
Washington: The World Bank, 2008. - 313p.
Pedagogie

Den Uyl Marion, Emmelkamp Linda
Tropenjaren: verhalen van modern ouderschap
Utrecht: de Graaff, 2008. - 191p.: ill.

Twee antropologen richten hun blik op het moderne ouderschap. Aan de hand van interviews
en literatuurstudie belichten ze een aantal pregnante vragen van eigentijdse ouders: waarom
een kind, hoe organiseer je de zorg in combinatie met je werk, en welke waarden geef je je
kind mee?

Houssaye Jean (dir.)
Femmes pédagogues: tome 1 de l'antiquité au XIXe siècle
Paris: Fabert, 2008. - 619p.
Knupfer Anne Meis; Woyshner Christine (eds.)
The educational work of women's organizations, 1890-1960
New York: Palgrave MacMillan, 2008. - 260p.
Psychologie

Beam Cris
Transparent: love, family, and living the T with transgender teenagers
Orlando: Harvest Book, 2007. - 323p.
Bolich G.G.
Transgender realities: an introduction to gender variant people and the judgments about them
Raleigh: Psyche's Press, 2008. - 196p.
Boyd Helen
She's not the man I married: my life with a transgender husband
Berkeley: Seal Press, 2007. - 311p.
Druckerman Pamela
Over de grens
Utrecht: Bruna, 2008. - 270p.
Jane Laura
You've got male: tales of internet dating and how women compromise themselves to have a man in
their life
Denver: Outskirts Press, 2007. - 172p.
Pronk Marja
De spitsuurclub: keuzevrijheid in de drukste fase van je leven
Amsterdam: Artemis & co, 2008. - 183p.
Van Benthem Willemijn, Docters van Leeuwen Fidessa
Vrouwe Fortuna: vrouwen over liefde, leven en familie
Amsterdam: Archipel, 2008. - 192p.
Van Rijsingen Hannie
Onzichtbare ontrouw: de invloed van porno en internetseks op partners, kinderen en gezinnen
Haarlem: Aramith, 2008. - 135p.

Hannie van Rijsingen, relatietherapeute en seksuologe, schetst aan de hand van vele
voorbeelden, praktijkgevallen en onderzoeksgegevens de problematiek van porno en
internetseks : de effecten van internetseksverslaving op de persoon zelf en de omgeving, de
invloed op de relatie, de reacties van de partner.

Vereecken Kathleen, Xantippe
Minnaressen
Leuven: Davidsfonds, 2008. - 207p.: ill.

Recht

Cuypers Daniël, Mortelmans Dimitri, Torfs Nan (eds.)
Is echtscheiding werkelijk Win for life?
Brugge: Die Keure, 2008. - 286p.

Verslagboek van een interdisciplinair symposium over de sociologische en juridische gevolgen
die de nieuwe echtscheidingswet van 2007 heeft voor risicogroepen. Veel aandacht gaat uit
naar de bestaande genderkloof wat betreft de financiële gevolgen van een echtscheiding.

Del Ponte Carla
Mevrouw de aanklager. Oog in oog met de grootste misdadigers van deze tijd en de cultuur
van de straffeloosheid: een terugblik
Amsterdam: De Bezige Bij, 2008. - 556p.

Carla Del Ponte was van 1999 tot 2007 hoofdaanklager van het Joegoslavië-tribunaal in Den
Haag en tot 2003 tevens van het Rwanda-tribunaal in Arusha. In haar memoires blikt ze terug
op deze belangrijke gebeurtenissen in het internationaal recht en tevens een van de meest
intensieve fasen uit haar beroepsleven.

Evans Karen, Jamieson Janet
Gender and crime: a reader
Maidenhead: Open University Press, 2008. - 293p.
Giedts Sofie, Celis Rebekka, Snick Anne (red.)
Recht op pensioen?: (einde)loopbanen bij laaggeschoolde vrouwen
Brussel: Flora vzw, 2008. - 48p.
iPAVUB
In haar recht: vrouwe Justitia feministisch bekeken: tweespraak vrouwenstudies 2008
Brussel: iPAVUB, 2008
Koopmans Ivy
De beheersing en verdeling van het zorgrisico: modernisering van de sociale zekerheid 1987-2007
Amsterdam: Aksant, 2007. - 249p.
Lambert Christophe, Paret Sam, Desodt Tine; Brems Eva (e.a.) (medew.)
Op zoek naar Gandhi's dochters = In search of Gandhi's daughters
Tielt: Lannoo, 2008. - 187p.: ill.
Loudes Christine, Paradis Evelyne
Handbook on monitoring and reporting homophobic and transphobic incidents
Brussels: ILGA-Europe, 2008. - 95p.: ill.
Nys H., Wuyts T.
De wet betreffende de medisch begeleide voortplanting: commentaar op de Wet van 6 juli 2007
Antwerpen: Intersentia, 2007. - 117p.
Parrot Andrea, Cummings Nina
Sexual enslavement of girls and women worldwide
Westport: Praeger, 2008. - 177p.
Slotkin, Jacquelyn Hersh & Goodman, Samantha Slotkin
It's harder in heels: essays by women lawyers achieving work-life balance
[S.l.]: Vandeplas Publishing, 2007. - 150p.
Swennen Frederik
Familierecht in kort bestek
Antwerpen: Intersentia, 2008. - 299p.
Torfs Nan
Gezin en arbeid: enkele huwelijkvermogensrechtelijke twistpunten
Gent: Larcier, 2008. - 132p.
Versluys Liliane
Je rechten in je relatie bij huwelijk en samenwonen
Berchem: EPO, 2008. - 759p.

Lijvig naslagwerk met juridische informatie over samenwonen, huwen, uit elkaar gaan,
kinderen, huwen met niet-Belgen, belastingen, sociale zekerheid en de prijs van een relatie.

Religie

Adler Laure; Eshraghi Iszabelle (photogr.)
Femmes hors du voile
[S.l.]: Chêne, 2008. - 239p.: ill.
Barnard Benno (e.a.)
De islam in Europa: dialoog of clash?
Leuven: Van Halewyck, 2008. - 191p.
Brown Peter
The body and society: men, women and sexual renunciation in early Christianity
New York: Columbia University Press, 2008. - 504p.
Dufourcq Elisabeth
Histoire des chrétiennes: l'autre moitié de l'Evangile
[S.l.]: Bayard, 2008. - 1258p.
Lipsyc Sonia Sarah (dir.)
Femmes et judaïsme aujourd'hui: actes du colloque "Femmes et judaïsme dans la societé
contemporaine" des 13, 14 et 15 mars 2004
Paris: In Press, 2008. - 350p.
Poels Vefie; Damas Anna (medew.)
Vrouwen met een missie: vier congregaties in Nederland en de toekomst van hun missionair verleden
[S.l.]: Valkhof Pers, 2008. - 160p.: ill.
Sergent Bernard
Athéna et la grande déesse indienne
Paris: Les Belles Lettres, 2008. - 395p.
Weseman Pauline
Het duivels kussen: wat als je partner een ander geloof heeft dan jij?
Kampen: Ten Have, 2008. - 173p.: ill.

Als partners een verschillend geloof aanhangen, wordt de relatie soms stevig op de proef
gesteld. Journaliste Pauline Weseman interviewde tien religieus gemengde stellen en vroeg
hen hoe zij omgaan met die verschillen zonder het geloof van de ander en van zichzelf tekort
te doen.

Sociologie

Bryson Valerie
Gender and the politics of time: feminist theory and contemporary debates
Bristol: The Policy Press, 2007. - 222p.
Claringbould Inge
Mind the gap: the layered reconstruction of gender in sport related organizations
Nieuwegein: Arko Sports Media, 2008. - 119p.
Duits Linda
Multi - girl - culture: an ethnography of doing identity
Amsterdam: Amsterdam University Press, 2008. - 288p.
Giedts Sofie, Celis Rebekka, Snick Anne (red.)
Recht op pensioen?: (einde)loopbanen bij laaggeschoolde vrouwen
Brussel: Flora vzw, 2008. - 48p.
Kestens An, Couvreur Hannes
Uit de kast, werkt beter: hoe holebivriendelijk is jouw bedrijf?
Gent: Holebifederatie, 2008. - 20p.: ill.
Koopmans Ivy
De beheersing en verdeling van het zorgrisico: modernisering van de sociale zekerheid 1987-2007
Amsterdam: Aksant, 2007. - 249p.
Krols Yunsy, Van Robaeys Bea, Vranken Jan (red.)
Gelijke kansen voor morgen: een verkenning van armoede bij Turkse en Marokkaanse
vrouwen in Vlaanderen
Leuven: Acco, 2008. - 100p.

Via diepte-interviews werd gepeild naar de overlevingsstrategieën, leefwereld, noden en
behoeften van vrouwen van Turkse en Marokkaanse herkomst die zich in een armoedesituatie
bevinden. Er is ook aandacht voor mobiliteitsstrategieën: ondernemen deze vrouwen acties
om hun sociale positie te verbeteren en welke steun en belemmeringen ervaren ze daarbij?

Marcus-Newhall Amy, Halpern Diane F., Tan Sherylle J. (eds.)
The changing realities of work and family: a multidisciplinary approach
Malden: Wiley-Blackwell, 2008. - 304p.
Pyck Hanneke (e.a.)
Infobrochure bij 'Dom gansje, slim gansje?': spel over kansen en valkuilen in een loopbaan
Gent: UGent - Centrum voor Genderstudies, 2007. - 39p.
Slotkin, Jacquelyn Hersh & Goodman, Samantha Slotkin
It's harder in heels: essays by women lawyers achieving work-life balance
[S.l.]: Vandeplas Publishing, 2007. - 150p.
Valgaeren Elke
De loopbanen en loopbaankansen van alleenstaande ouders: deel 1 Literatuurstudie
Antwerpen: Steunpunt Gelijkekansenbeleid, 2008. - 85p.

In dit onderzoek wordt nagegaan welke invloed de transitie naar het alleenstaand ouderschap
heeft op de arbeidsmarktpositie van de betrokken moeders en vaders, en hoe het feit van
alleenstaande ouder te zijn invloed heeft op de verdere loopbaan.

Vrouwenstudies/genderstudies

Bryson Valerie
Gender and the politics of time: feminist theory and contemporary debates
Bristol: The Policy Press, 2007. - 222p.
Chanter Tina
Gender: key concepts in philosophy
London: Continuum, 2006. - 176p.
Cixous Hélène; Sellers Susan (ed.)
White ink: interviews on sex, text and politics
Stocksfield: Acumen, 2008. - 199p.
Duits Linda
Multi - girl - culture: an ethnography of doing identity
Amsterdam: Amsterdam University Press, 2008. - 288p.
Giffney Noreen, O'Donnell Katherine (eds.)
Twenty-first century lesbian studies
New York: Harrington Park Press, 2007. - 359p.
iPAVUB
In haar recht: vrouwe Justitia feministisch bekeken: tweespraak vrouwenstudies 2008
Brussel: iPAVUB, 2008
Scott, Joan Wallach (ed.)
Women's studies on the edge
Durham: Duke University Press, 2008. - 223p.
Wallace Michele
Invisibility blues: from pop to theory
London: Verso, 2008. - 267p.: ill.
Zajko Vanda, Leonard Miriam (eds.)
Laughing with Medusa: classical myth and feminist thought
Oxford: Oxford University Press, 2008. - 445p.: ill.
Wetenschap

Cailleau Françoise (e.a.)
Cellules souches et santé des femmes = Stamcellen en vrouwengezondheid = Stem cells and women's
health: symposium MWABe 15 november 2007
Louvain-la-Neuve: Anthemis, 2007. - 178p.
European Commission, Directorate-General for Research
Benchmarking policy measures for gender equality in science
Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 2008. - 162p.
Hitchcock Susan Tyler
Rita Levi-Montalcini: Nobel Prize winner
Philadelphia: Chelsea House, 2005. - 124p.: ill.
Phipps Alison
Women in science, engineering and technology: three decades of UK
initiatives
Stoke on Trent: Trentham Books, 2008. - 183p.
Scott-Stokes Natascha
Wild and fearless: the life of Margaret Fountaine
London: Peter Owen, 2006. - 295p.: ill.
Sideris Lisa H., Moore Kathleen Dean (eds.)
Rachel Carson: legacy and challenge
Albany: State University of New York Press, 2008. - 287p.
UNESCO, L'Oréal
The world needs science.science needs women: L'Oréal for women in science
Clichy: L'Oréal, 2007. - 23p.: ill.
Varia

Adriaenssens Alexandra (e.a.)
Rapport annuel 2007
Bruxelles: Ministère de la Communauté française, Direction de l'Egalité des Chances, 2007. - 120p.
Davydova Gorcha
Eindelijk mezelf
Antwerpen: Houtekiet, 2008. - 126p.: ill.
Elles tournent
Elles tournent: Festival de films de femmes de Bruxelles: 18-21/09 programme
Bruxelles: Elles tournent, 2008. - 30p.: ill.
IIAV
IIAV jaarverslag = IIAV annual report 2007
Amsterdam: IIAV, 2008. - 55p.: ill.
Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen
Activiteitenverslag 2007
Brussel: Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen, [2008]. - 72p.
Kestemont Annie
Paillettes et misère
[S.l.]: Semper Nobile, 2008. - 285p.: ill.
KVLV
Jaarverslag 2007
Wijgmaal-Leuven: KVLV, 2008. - 54p.: ill.
Lobby Européen des Femmes
Rapport annuel 2005
Bruxelles: Lobby Européen des Femmes, 2005. - 19p.: ill.
Pauwels Hilde
Straffe madammen: zonen over hun moeder
Leuven: Davidsfonds, 2008. - 149p.: ill.
Schoeters Gaea, Hanoulle Trui
Meisjes, Moslims & Motoren
Roeselare: Roularta Books, 2008. - 279p.: ill.

In 1939 rijden Ella Maillart en Annemarie Schwarzenbach in een Ford van Zwitserland naar
Afghanistan. Zeventig jaar later doen twee Vlaamse vrouwen het hen na, maar dan met de
motor. In dit boek brengen ze in geuren en kleuren verslag uit van hun 'meisjesdroom' die de
reis door Turkije, Iran en Centraal-Azië voor hen toch wel was.

Stad Brussel
Vrouwen en de stad
Brussel: Stad Brussel, 2007. - 24p.: ill.
Van Buuren Martha, Nobis Emely (red.)
Opzij Vrouwenagenda 2009: bevlogen!
Amsterdam: Weekbladpers Tijdschriften, 2008. - ill.
WIDE
WIDE annual report 2007
Brussels: WIDE, 2008. - 56p.: ill.

Source: http://www.rosadoc.be/pdf/aanwinstendec08.pdf

Swiss post gls, paesi e prezzi euro business parcel

Swiss Post GLS Paesi e prezzi Euro Business Parcel Euro Business - Parcel della Swiss Post GLS è Codice ISO Tempi di consegna * la scelta ideale per l’invio di pacchi commerciali in Paesi europei. Come esportatori approfittate della copertura territoriale completa e di molti altri vantaggi esclusivi: brevi tempi di consegna, prezzi molto interessanti, procedure semplic

Adb_064.fm

••••••••Original ArticlesDRD4 and CNR1 not strongly related to alcohol cue-reactivityEsther van den Wildenberg et al. GENETIC STUDY Polymorphisms of the dopamine D4 receptor gene ( DRD4 VNTR) and cannabinoid CB1 receptor gene ( CNR1 ) are not strongly related to cue-reactivity after alcoho

© 2010-2018 PDF pharmacy articles