Microsoft word - 4 omringd door negen vrouwen.doc

Omringd door negen vrouwen
Het Hindoeïsme kent een groot aantal hoogtijdagen. Op die dagen brengt de mens een
verbinding tot stand tussen zichzelf en de Schepper, de kosmos, de voorouders, het
hiernamaals etc. etc. Met drie van die hoogtijdagen zijn we in Suriname vertrouwd
namelijk Holi Phagwa als saamhorigheidsfeest (in maart), Diwali, het verlichtingsfeest
(in november) en Navrattam, de negendaagse verering van de scheppende moeder (in
oktober).
Doerga is kosmische energie. Energie is shakti. Een vrouw is shakti: de tedere energievolle
vrouw die ook kan omslaan in hardheid bij ontevredenheid! Nooit stil! Doergaoffer is
handhaving van de universele orde waarbij offeren soma en verteren agni is. ‘Agni Soma
Swatan Jagat’ zegt dr. Prem Acharya Shastri die priesters opleidt. De kosmos kent slechts
twee wisselwerkingen: eten en verteren; ontstaan en vergaan. De relatie in deze maatschappij,
in deze wereld is reciproque: geven en nemen! Na de reünie of dag van de nieuwe maan
(Amavasya) waarbij alle zielen in het universum zich verenigen voor het plengofferfestival
begint een glorie tijdvak van 9 nachten voor de moederenergie Doerga. Wie de zegen van de
voorouders weet te gebruiken zet die hier om in spirituele krachten. Blinkend. Wordt verlicht.
Ja, toch? Tijdens de Nawrattam (naw is 9 en rattam is nacht) bewegen we telkens positief op
dit jaarlijks terugkerend energiefestival. We brengen onszelf door meditatie in trance, op
goddelijke frequentie. Vrolijke Frans! Aangenaam! O, een vrouw, een hemel! Een bijzonder
niveau. Wat een ervaring. O, man doe je best! De aanhouder wint. Uw spiritualiteit groeit als
een ‘belegging’ in het universum naarmate die groter wordt. Tijdens de Nawrattan bezinning
ontvangen we achtereenvolgens 9 nachten spirituele energie van de 9 Doerga’s of de
kosmische ‘moeders’ zoals Shailpoetrie (bevruchtende kracht; RV 10 32.8), Brahmacharnie
(zuivere ongerepte energie; RV 2.27.11), Chandraganta (koestering en geneeskracht; RV
1.11.2), Koesmanaanda (liefde en ongebondenheid; RV 7.51.1), Skanda (fysieke kracht en
geluk; RV 6.64.9), Kaatyaayanie (jong, charmant en spiritueel; RV 3.1.4), Kaalraattrie
(spirituele kennis en aureool; RV 7.50.1), Gaurie (helderziendheid, geweldloos in denken en
doen; RV 1.169.4) en als uitvloeisel van het voorgaande geeft Sieddhiedattrie
bovennatuurlijke krachten voor contemplatie en bevrijding voor de vrome toewijding; RV
9.113.11). Doerga betekent vuil verbranden. Doer (ver) en ga (vuur, branden). 9 nachten
milieuonderhoud en -revisie. Doerga grapt niet. Zij is geschapen om korte metten te maken
met vuil. Ook tegen diegenen die hun taak niet serieus nemen, de gemeenschap treiteren enz.
treedt zij op. Maar we krijgen ook steun van deze moeders die ons omringen; kracht, succes,
vooruitgang, bescherming, kennis, liefde, wijsheid, spiritualiteit en verlossing in een
vooruitstrevend gezin. En zo wordt het leven aangenaam: genezend, liefdevol, wijs, charmant
en geweldloos. Wie het milieu onderhoudt wordt door ‘sterren’ in het zonnetje gezet.
Inwendig verdwijnen ‘poreuze’ en wereldse amoureuze zwakten. Het lichaam wordt een
spirituele tube, een ampul gevuld met energie Gods. De daarvoor bestemde koshas of schilden
rondom de ziel gaan open. Ze veredelen. Goddelijke potentie ontstaat. We kunnen nu grotere
hoogten bereiken. Is uw paspoort al getekend? ‘Hij, die zichzelf wijdt aan de Ongeboren God,
de Opnemer der vijf elementen (koshas), krijgt, verlicht met liefdadigheid, diverse kostbare
artikelen, zoals goud, vele nieuwe gewaden (als vijf waarnemingsorganen) en veel Vedische
verzen, die al zijn wensen vervullen.’ (Atharva Veda 2418). De Christelijke wetenschapper en
theoloog dr. Israel Selvanayagam verklaart in zijn boek ‘Vedic Sacrifice; Challenge and
Response; 1996’ over de Hindoe offerdiensten: ‘Opoffering heeft de innerlijke kracht van de
kosmos, die kan creëren en haar in stand houden. Die kan bijdragen bij de handhaving van de
universele orde, hetgeen inhoudt: het voeden van de grotere energieën (goden), transcendent,
zelfbewust en opnieuw voortbrengen.’ Het universum is groot. Het is gevuld met energie en
energievolle schepselen. De hele schepping heeft Hij in een klein deel van Zijn superlichaam
geschapen. Volgens de Hindoe aardrijkskunde (Bahagavatam) neemt de hele schepping slechts 9 duim van het lichaam van de schepper in beslag (Bh T. 2.6.13-16). Op de 10e duim zit Hij zelf. Hij houdt alles onder Zijn duim. No nonsens politiek! In de kosmische wetenschap, de Rig Veda (veda of weten) heet dit beleid Dasangulam (das is 10 en angulam is vinger; RV 10.90.1). Lekker klein en op de 10 vingers uitgeteld zou men zeggen. Mis poes! Een duim van de Schepper is voor ons te groot om te bevatten. In elke ruimte (duimbreed) regeert een Doerga, een vrouw als scheppende kracht in de natuur of van nature scheppend. Verwijzing naar duim of kootje is bedoeld dat we naar onze vingers en daaronder kijken. Uw toekomst (masterplan) is gegroefd in uw handpalm. En is de duim daar de onbetwiste leider zoals God. Opponeerbaar! Kijk maar. Het universum is een ballon. In deze ballon zit de aarde als 1 van de 9 knikkers (planeten) waarvan twee zich niet laten zien: de stijgende en de dalende knoop. Uw plicht roept! Deze periode wordt tevens gemarkeerd met het onderhoud van het milieu. Een plicht voor iedereen. Direct na ontvangst van de ‘chemie voor vreugde’ door het plengoffer zegenen voorouders hun nageslacht. Dit doen ze 9 nachten tijdens Nawrattam. De energie die ze ons schenken is vooral bedoeld voor de perfectie. Het geheim in het getal 9. Het getal 9 omsluit acties of bedrijvende vorm van de getallen die het in zich herbergt. Dit aantal moest de perfectie aangeven want 1 plus 8 vormt weer negen en tussen 1 en 9 bevinden zich combinatietotalen van 9. Ons innerlijk milieu staat altijd in verbinding met het milieu daar buiten. We krijgen na de dood een positie in het heelal. Worden we een ster? Dat bepalen we zelf. Door hardwerken. Mediteer. Mediteer dagelijks en blink uit. Ineens loopt dat op wieltjes! We tillen ons transcendentaal. Omhoog, en omhoog en nog hoger. Tot de ster! Uw plicht! ‘Het is beter zich aan zijn eigen taak te wijden, ook al verricht men haar gebrekkig, dan zich over andermans taak te ontfermen en haar volmaakt te verrichten. De plichten die de mens zijn voorgeschreven naar gelang zijn wezen leiden nimmer tot terugslagen zoals bij zondige activiteiten’, spirituele bron ‘Bhagavad Gita 18.47’. Ken u zelve, want iedereen en alles wordt in een eigen cultuur geboren en vertrekken aan het eind van het leven via de bekende weg. Daarom is elke duimdruk uniek! Een ramp? Denk aan Doerga. Aum Aim Hriem Kliem Tjamoendaye Viechaji Nemah. Lang leve de schepping, lang leve Ma Doerga! dr. C. Baidjnath Misier (Spiritualist)

Source: http://www.scbbank.sr/content/jupgrade/images/pdf/Studiedienst/Omringd%20door%20negen%20vrouwen.pdf

Ley 33 de 1985

LEY 33 DE 1985 Por la cual se dictan algunas medidas en relación con las Cajas de Previsión y con las prestaciones sociales para el sector público. DECRETA: Artículo 1. El empleado oficial que sirva o haya servido veinte (20) años continuos o discontinuos y llegue a la edad de cincuenta y cinco (55) tendrá derecho a que por la respectiva Caja de Previsión se le pague una pen

yearbook.gcs.gov.mo

Macao Yearbook 2007 Part 1 Chapter 9 Effective Measures for Combating Crime; Public Order Remains Stable Faced with complex social changes, in 2006 Macao’s police forces took a series of measures to maintain public order in cooperation with Macao citizens. Police campaigns to prevent and combat petty crimes proved effective, with double-digit falls in robberies and pick-pocketing.

© 2010-2018 PDF pharmacy articles