Microsoft word - colloidal silver_naturens universale antibiotika.doc

NATURENS EGET UNIVERSALE ANTIBIOTIKA
Ultrafine sølvpartikler – naturens ultimale våpen mot Sølv er det naturlige mineralet som farmasien og myndighetene verden over Dette materialet er kun ment for informasjon og opplysning med korte sammendrag fra flere pionerer innen medisinsk forskning. Hensikten er ikke å bedrive medisin, heller ikke er det meningen. Hensikten er å la deg inspirere til selv å studere dette nærmere og vite mer om hva dette vidunder av naturlig Det er holdt unna oss med hensikt.” Kunnskap om bruk av sølv til forebyggende mot og behandling av sykdom har vært kjent i tusenvis av
år. Gamle sivilisasjoner som Babylon og Hellas var klar over sølvets evne til å desinfisere. Sølv ble
brukt som et legemiddel så langt tilbake som gamle Egypt. Det ble brukt i middelalderen til å behandle
sår, og ble benyttet til medisinsk bruk i Romerriket.
Før kjøleskapets tid ble sølvmynter plassert i drikkevann/ melken og mat ble holdt i sølvkar for å
hindre forderving og bakteriell vekst. Resultatet var mindre sykdom og bedre helse. Overklassen ble
ikke rammet av sykdom. De spiste med bestikk av sølv fra tallerkener av sølv, og drakk fra
sølvkopper. Kirker brukte, og fortsatt bruker kopper av sølv i felleskap hvor begeret blir sendt videre
fra person til person.
Frem til 1938 var Kolloidalt Sølv betraktet som et high-tech legemiddel og naturlig antibiotikum av
Food and Drug Administration (FDA) i USA, og kjent verden over som en kraftfull antiseptisk i sin
beste medisinske form. Det ble den gang benyttet som moderne medisin.
Kirurger brukte lenge sølv i plater når de reparerte ben. På 1920- 40 tallet ble sølv finbehandlet,
oppbevart i vann, og var brukt innvortes for behandling av mange infeksjoner, sykdom og betennelser,
og utvendig mot brannskader og soppinfeksjoner, eksem, psoriasis med mer. Flere av datidens
alternative behandlere og leger mente nå at kampen mot sykdommer snart var vunnet.
Men etter oppdagelsen av penicillin som den første antibiotika til klinisk bruk, ble sølv satt i skyggen
for patenter med langt større mulighet for profitt. For sølv kunne ikke bli underlagt beskyttelse.
Som resultat er Kolloidalt Sølv (KS) blitt et legemiddel som moderne medisin nesten har glemt. I dag
blir ofte KS betraktet som en ”ny” oppdagelse som ”Super Antibiotic” siden det ble droppet på 1940
tallet.
Forskere derimot har vært klar over dette og kjempet for å få informasjonen ut. Dr. Richard I. Davies,
Direktør av Silver Institute som overvåker sølvteknologi i 37 land, sammenfatter; ”I løpet av 4 år har
vi funnet 87 nye og viktige måter å bruke sølv på til medisinsk bruk. Vi er bare i begynnelsen av å se i
hvilken grad sølv kan løsrive plager og spare liv.”

Dette er noen av de mer enn 650 plagene som effektivt ble behandlet med sølv frem til 1938:
Kehoe, R.A. et al., 1940. J. Nutr. 19:579.
Michaelis, L. The Effects Of Ions In Colloidal Systems, Williams & Williams Co., Baltimore, MD, 1925.
Ostwald, W. Practical Colloid Chemistry, Methuen & co. Ltd. London, UK, 1926.
Simonetti, N. et al., “Electrochemical Ag+ ForPreservative Use”. Applied And Environmental
Microbiology. American Society for Microbiology: Washington 1992, Vol. 58, No. 12, pp 3834-3836.
The Association For Advanced Colloid Research, 232 NE Lincoln St. Ste. “G”, Hillsboro,
svineinfluensa),

Det var på 1970 tallet at KS virkelig fikk tilbake oppmerksomheten som medisin da Dr. Carl Moyer,
formann i Washington University`s Department of Surgery, ble oppfordret til å finne en bedre måte å
behandle brannskader. Problemet var at antibiotika ikke virket på infeksjoner i brannsår.
Faktisk ødela de fleste antiseptiske midlene evnen til vevet å reparere seg selv og var dessuten svært
smertefullt. Denne ”gjenoppdagelsen” førte til at KS ble rutinemessig tatt i bruk mot brannskader av
de fleste sykehus verden over. Det har resultert i langt færre døde og dessuten redusert stygge arr. I
dag er det standard å benytte sølv i bandasjer og ordinære plaster som hjelp til leging av sår, til
desinfisering av overflater på toalett, dørhåndtak og noen steder rensing av luft.
Når man på slutten av 1970 tallet studerte regenerasjon av lemmer, nervesystemet og organer,
oppdaget Robert O. Becker, M.D, forfatter av ”The Body Electric og Electricity Life and Healing”, at
sølv ioner forbedret og stimulerte vekst i ben og skadet vev, og drepte alle bakterier som ellers var
resistente mot antibiotika, samt gav raskere helbredelsesprosess. Han oppdaget også at kreftceller gikk
tilbake til normale celler. Til tross for dette kunne han ikke finne et sølvsupplement på markedet…

En annen pioner innen kreftforskning Dr. Gary Smith, Antimicrobial Activity and Action of Silver,
påviste en sammenheng mellom lavt sølvinnhold i kroppen og sykdom, at mangel på sølvmineralet var
årsaken til et dårlig fungerende immunforsvar – at de med lavt nivå av sølv i kroppen var ofte
forskjølet, led av influensa og sykdom. Han stadfestet det faktum at ”sølv er absolutt nødvendig for at
kroppen skal kunne ødelegge bakterier og virus.”

”Kolloidalt Sølv fungerer på samtlige patogener (sykdomsfremkallende organismer) uten negative bivirkning eller som skader kroppens celler.” I 1978 skrev Science Digest: ”Silver Our Mightiest Germ Fighter”: ”Takket være en oppvåknende
forskning, kommer sølv opp for dagen som et vidunder i moderne medisin. Et antibiotikum dreper
kanskje en håndfull forskjellige sykdomsorganismer, men sølv dreper rundt 650. Det utvikler ikke
resistente strenger, og er praktisk talt ikke giftig.”

Artikkelen ender opp med et sitat av Dr. Harry Margraf, biokjemiker og pioner inne forskning på
sølv: ”Sølv er den beste allsidige sykdomsbekjemper vi har.”

Nysgjerrigheten rundt sølvets egenskaper resulterte i en velkjent demonstrasjon gjennomført i
Nebraska, Alaska i 1976, da 190 liter kloakkvann ble pumpet inn i svømmebassenget. Det produserte
en farlig konsentrasjon på 7.000 E.coli bakterier pr 100 milliliter (halv kopp) vann. Vannet ble pumpet
gjennom en tank med en elektrolytisk prosess med sølv for desinfisering. Etter 3 timer var vannet i
bassenget fri for E.coli. Som resultat bruker stadig flere sølv for å filtrere og rense vann i basseng.
Generelt: - hva betyr kolloidal? Vår kropp er også kolloidal – bygget opp av ørsmå partikler i væske Det er ekstremt små sølvpartikler, også kalt nanopartikler av rent sølv med en positiv elektrisk ladning. Det skilles ut gjennom en elektrolystisk prosess, ved å lede en lav elektrisk spenning (13.5 Volt) gjennom 99,99 % rent sølv i destillert vann. Denne prosessen ”bryter løs” ultrafine og positivt ladet sølvmolekyler av høy frekvens. Det er disse submikroskopiske partiklene som er så viktig for kroppen. Størrelsen på partiklene i KS er generelt mellom 0,015 til 0,005 microns, og måles i PPM (parts per
million). Ladningen vil forbli intakt i lang tid om det ikke blir avladet elektromagnetisk. Høy
konsentrasjon dreper ikke organsimer mer effektivt enn en konsentrasjon på 5-10 ppm.
NB: En indikator som viser kvalitet er dens farge. Den ideelle formen for KS av høyeste kvalitet med
de minste partiklene har en nydelig LYS GYLLEN GUL FARGE, som er frekvensen til sølv.
Dr. Leonard Keene, A.M.M.D, Johns Hopkins University.
Tips for å sjekke kvalitet: Ta en titt ned i flasken nær en lyskilde. Da vil du se at det ”lyser”. Det er
photonene som blir reflektert av nano-partiklene.
Fargen er også mye lik vårt eget immunsystem. Serumet i våre blodvaner, når det blir skilt fra
blodlegemene, har en gyllen eller gul farge. Det er ikke ”sølv” men ER den frekvensen i en normal
fungerende kropp innehar. Det er fargen på frekvensen som representerer LIV.
I dag, med nåtidens teknologi, er tilvirkningsprosessen av KS langt fremme jamført med metoden før
1938. Partiklene i KS blir ikke påvirket av magesyren, og kan fortsette sin ferd uforstyrret og
uforandret til blodbanene.
NB. Det er viktig ikke blande sammen KS med terminologien sølvsalt eller sølvklorid, som kan føre til
Argyria ved stort inntak. Ekte KS av god kvalitet lages UTEN andre tilsetninger enn rent sølv og
destillert vann. Se nærmere omtale mot slutten.
Når KS kommer i nærheten av bakterier, virus, sopp og andre encellede mikroorganismer,
udugeliggjøres deres enzym (deres kjemiske ”lunge”) som er viktig for dens oksygenmetabolisme.
Innen få minutter kveles dem og dør, og blir ført ut av kroppens system.
Antibiotika påvirker ikke virus, og det vil kun drepe bakterier når det forsøker å dele (penicillin) eller
vil hindre patogenet fra deling (tetracylin-type antibiotika). I det første tilfellet kan det ta flere dager
for bakterien å dele seg; og i det andre tilfellet vil ikke bakterien bli drept i det hele tatt, men hindres i
å kopiere seg selv. I begge tilfellene må immunforsvaret selv ta hånd om de meste eller alle patogener.
John Marshall; Therapeutic Value of Colloidal Forms of Silver:
”Selv om det er påvist at KS kurerer et fremragende antall lidelser fra forkjølelse og influensa, til
lupus, kreft og aids er det fortsatt ikke konsensus hvordan det virker eller hva det egentlig gjør.”

For å forstå sølvets genuine særtrekk som gjør det til det mest anvendelige middel for bekjempelse av
bakterier og virus skal vi se nærmere på bakteriens funksjon:
Bakterier finnes i to former:
- ANAEROB: som kan leve uten oksygen – de ”onde” som skaper sykdom - AEROB: som krever oksygen for å leve – de gode Patogene bakterier er anaerobiske, og om de oksideres dør de. Siden nesten alle patogen er negativt ladet og KS er positivt ladet, blir sølv og patogen tiltrukket hverandre. De gode aerobe bakteriene derimot, som trenger oksygen, er positivt ladet. (Merk; - dette har å gjøre med cellenes FREKVENS i din egen kropp - altså at det som lever med deg må ha den samme frekvens. Det er med andre ord en ELEKTRISK løsning). ”Rapportene på effektiviteten av KS, når en sammenligner med normal antibiotika, er det fortsatt et
spørsmål hvorfor sølv er så mye mer effektiv, som ofte kurerer i løpet av timer, mens kraftig
antibiotika kan ta dager eller uker.”
Dr. Harry Margraf, St. Louis
De drepes etter innen 6 minutter etter kontakt. Også parasitter blir drept av KS: Health Consciousness, Vol15, no.4 sier: ”Parasitter er også drept av KS, siden de har et egg-stadie i sin reproduktive syklus, som er encellet og derfor drept på 6 minutter eller mindre.” KS har vist seg så effektiv at det til og med dreper penicillin!
”Ditt andre immunsystem” virker parallelt, og er uavhengig av kroppens egen første forsvarslinje
som er en stor fordel når evt. et utbrudd av influensa eller andre sykdomsorganismer, plager og ”pest”
oppstår. Det reduserer belastningen på kroppens eget immunsystem slik at kroppen heller kan fokusere
bedre på sine andre mekanismer.
Det eneste problemet med KS kan skape – er ”overrenselse” om du overdriver. Det er ikke skadelig,
men det kan redusere de gode bakteriene i tarmfloraen i fordøyelsesprosessen som gir ”hard mage.”
Det er med andre ord en svært effektiv ”DETOX”!
Sølv er et naturlig mineral i jorden og er et av flere essensielle elementer/sporstoffer som er nødvendig for både planter, dyr og mennesker. Tidligere var jordsmonnet rikt på dette mineralet og gav 50-100 pcg gjennom maten. Slik er ikke lenger tilfellet. I dag er jorden mye mer næringsfattig som følge av at maten dyrkes i redusert og tappet, kjemisk behandlet jord, og mange av de viktige metalliske mineralene og sporstoffene som jern, zink, kopper, magnesium osv. er ikke lenger så tilgjenglig på den ”naturlige måten” bortsett fra gjennom kosttilskudd. Ett av sporstoffene som nesten er forsvunnet - er sølv. Siden 1940 tallet har dermed menneskets immunforsvar blitt gradvis svakere. Sølv er også en av de VIKTIGSTE elementene av mineralfamilien og er DIREKTE knyttet til immunforsvaret. Spørsmålet om sølv kan redde oss blir et stadig hyppigere spørsmål reist i det akademiske miljøet, nettopp fordi bakterier har en eventyrlig måte å skape toleranse for antibiotika, mens gammel viten om KS allerede har dokumentert sin effekt, som bakterier og virus ikke skaper resistens mot. I sept 1995, lanserte Time Magazine en artikkel som lød som en sciense fiction film, men budskapet var seriøst: Revenge of the Killer Microbes. ”I møte med AIDS, og med et økende antall av antibiotika-resistente bakterie, ble leger tvunget til å innrømme at den medisinske profesjonen var i tilbakegang i kampen mot bakterier. Gamle sykdommer som Tuberkolose er raskt økende i en form som er resistent mot Antibiotika. I 1992, døde 13.300 sykehuspasienter (USA) av infeksjoner som var resistente på ethvert legemiddel legene prøvde.” Året før publiserte Newsweek en tilsvarende artikkel; ”Antibiotics, The End of Miracle Drugs?” Artikkelen tar for seg kroppens økende resistans mot Antibiotika og Penicillin. ”Det er ikke en god utvikling; - bakterier har en enorm evne til å tilpasse seg substanser. De er i stad til å mutere seg til å overvinne antibiotika.” Kontrasten begynte å bli synlige:
The Association for Colloidal Research: ”Medisinske rapporter og dokumenterte studier over 100 år
indikerer ingen kjente bivirkninger av innvortes eller utvortes bruk av godt produsert KS på forsøk av
mennesker og dyr. Det har aldri vært rapportert reaksjoner med KS til medisinsk bruk.”
Noen vurderinger fra flere prestisjefylte leger i det internasjonale medisinske miljø, forskere og
institusjoner er verdt å lese. Her er noen sitater:
*
N.R Thompson, Runchorn Health Laboratory, UK; ”For primitive livsformer (bakterier,
virus) er sølv like giftig for dem som den mest kraftige av kjemiske desinfeksjonsmiddel.”

*
Dr. Henry Cooks: ”Jeg vet ikke om noen mikrober som er testet i laboratorier som ikke er
blitt drept i løpet av få minutter.” * Dr. J.A Spadaro, Ph.D, Musculoskeletal Research Laboratory, Upstate Medical
University NY: “…studier viste at spektrumet av organismer var svært følsomme til elektrisk genererte sølv inoner sammenlignet med andre antibiotika” * U.C.L.A. Medical Center, 1988. Dr. Larry Ford; ”Sølv var antibakteriell for konsentrasjon på
opptil 105 organismer pr ml. (ett hundre tusen organismer pr milliliter) av Streptococcus pyogenes,
Staphylococus ureus, Neisseria onorrhea, Salmonelle Typhi
og andre innvoll-, tarmpatogener”, og at
”kolloidalt sølv ikke bare drepte HIV virus, men hvert eneste virus som ble testet i laboratoriet.”
*
Dr. Hirschberg, John Hopkins Hospital: ”De kolloidale sølvpartiklene… er fremragende for
deres fordelaktige handling i besmittede tilstander”
*
Dr. Björn Nordström, Karolinska Institutt, Sverige, har brukt sølv som metode i
kreftbehandling i lang tid. ”Det hele egentlig er ganske simpelt. Behandlingen bringer en rask
reduksjon hos pasienter som andre leger har gitt opp håpet for.”

*
Bureau of Medicine and Surgery, NavyMed; The handbook of the Hospital Corps of the
United States Navy, 1953: ”Sølv har et svært variert bruksområde som sammentrekkende middel,
antiseptisk, og bakteriedrepende. Det er giftig mot virus og bakterier.”

*
The Environmental Protection Agency`s Poison Control Center – rapporterer ingen gift i
forbindelse med KS samt benevner det som ufarlig uavhengig av styrken på konsentrasjonen på det kolloidale sølvet. Det er umulig for kroppen å lagre sølvets grunnets dets nano-størrelse. ”Sølv i Kolloidal form er den eneste måten å få i seg sølv som et supplement.” * En overskrift 13 februar 1992, Orem, Daily Herald; ”Sølv Partikler! ”De nyeste”
vitenskapelige oppdagelser dreper 650 virus på 6 minutter! Og det uten resept!” ”Det er den billigste antibiotika – og det kan være svaret på de nye medisin-resistente bakterier!” * The Health and Life Research: ”Kolloidalt Sølv er betraktet å være den største trusselen til
farmasiens monopol på antibiotika og deres årlige multi-milliard inntjening.” * Perceptions Magazine, juni 1996,Mark Metcalf: ”Jeg lagde en løsning av høy konsentrat og
drakk den over flere dager, tilsvarende 250ppm, og fulgte opp med en løsning tilsvarende normal bruk på 5ppm. Jeg spiste ikke yoghurt eller bakteriell tilsetning for å veie opp tapet mot de vennlige tarmbakteriene. Den eneste bivirkningen var at jeg følte meg bedre!.” * Innvortes: Anbefalt døgndose 1-3 korker. Ingen fare med større doser ved sykdom, betennelser eller
infeksjoner. La det virke under tungen noen minutter for rask absorbering til blodbanene.
* Utvortes: Kan brukes på kutt, vorter og åpne sår, hudkreft, eksem, kviser, myggstikk eller
andre hudproblemer, bruk som skyllemiddel i munn, fjerning av dårlig fot lukt, desinfisering ifm.
rengjøring.
Sølvets dokumenterte egenskaper driver forskningen videre mot tester på de stadig tøffere, og ofte
muterte virus. Noen eksempler:

Department of Microbiology, Kyungpook National University, Korea, 2008, publiserte i den
prestisjefylte Journal of Microbiology en artikkel som viser at KS har god effekt mot vaginal
soppinfeksjon hos kvinner, så vel som Trichophyton (den vanligste årsaken til bl.a ’athletes foot’ og
ringorm), og sopp infeksjon i hår og negl.
Studien viste også at KS var sammenlignbar med Amphotericin B, en av de kraftigste resept- belagte
medisin mot soppinfeksjoner som er kjent, som ofte er brukt intravenøst for å kurere seriøse
systematiske sopp infeksjoner. Ytterligere viste KS seg å være overlegen effektiv til den velkjente
antisoppinfeksjonsmedisinen Fluconazole (populært kalt Diflucan).
I korte trekk er KS effektiv mot den økende epidemien av soppinfeksjoner, som forårsaker sykdommer
som Chronic Fatique Syndrome og Fibromyalgi.

I juni 2005 publiserte The Journal of Nanobiotechnology en ti siders rapport som rystet medisinsk
vitenskap. Studien fra 7 forskere demonstrerte at ”KS var i stand til å hindre HIV-1 (AIDS viruset) fra
å binde seg til cellen, \in vitro\.”
Med andre ord; - KS stoppet infeksjonen!
KS har vist seg å eliminere HIV virus i løpet av 48 timer.
Et samarbeid mellom University of Texas og Mexico University viste til samme resultat, ble publisert
i Journal of Nanotechnology, at KS målt i 1-10 nanometer hindret HIV-1 til å binde seg til cellen.
Hulda Clark, Ph.D., N.D, og forfatter av boken ”The Cure for All Cancers” og ”The Cure for HIV
and AIDS.” Parasitter blir gjenkjent mer og mer som en årsak til dårligere helse: ”Verken kreft eller
HIV kan eksistere uten parasitter og hvis vi eliminerer parasitter, vil sykdommen bli borte”

Forkortelsen MRSA står for Meticillin Resistente Staphylococcus Aureus. Det vil si gule
stafylokokker
som er blitt multiresistente (MDR) mot de typer antibiotika som oftest brukes mot
stafylokokkinfeksjoner. De muterer og blir kalt ”superbug” som først og fremst rammer
sykehuspasienter. Men nå er det rapportert at dette også sprer seg ut til samfunnet. Mer enn 75 % av
alle gule stafylokokker er i dag resistente for penicillin, og blir beskrevet som en epidemi som tar flere
liv enn AIDS.
4 nylige kliniske studier har igjen demonstrert at KS er i stand til å kurere den dødelige antibiotika-
resistente MRSA infeksjonen:
1. Department of Microbiology/Molecular Biology of Brigham Young University:
Kliniske studier viser at sølv dreper MRSA. 2. Department of Pharmaceutical Biotechnology and Medical Nanotechnology Research
Center, Faculty of Pharmacy and Medical Sciences at the University of Tehran, Iran:
Kliniske studier beviser at sølv er effektiv mot stafylokokker. 3. Taiwanese Clinical Study Proves Colloidal Silver by Itself Kills MRSA and Pseudomonas
aeruginosa, another deadly and extremely opportunistic superbug.
4. Czech Clinical Study Proves Silver Particles Kill MRSA
– Department of Physical
Chemistry at Palacky University. Senere publisert i det prestisjefylte Journal of Physical Chemistry B in August 2006 Se ellers http://www.blogcatalog.com/blog/colloidal-silver-secrets for flere diverse artikler. Dr. Horowitz, ekspert på sykdommer fra Harvard University og en av verdensledende kritiker av farmasiindustrien, spesielt innen vaksinasjoner. ”Om Kolloidalt Sølv ikke var så fantastisk ville ikke farmasiindustrien først kalle det ”desinfiserende” og deretter forsøke å få det forbudt!” ”Sannheten om hvor enkelt det er å behandle og ta vare på sin egen helse skremmer farmasiindustrien. Det virker energimessig mot negative patogener og sørger for oksidering til den naturlige gjenoppbyggingen av helsen. Moderne vitenskap beviser det til å være en superleder av energi, frekvens og til og med spirituelt – som ikke bare effektivt ødelegger patogener, men tilfører naturlig energi som gjennomfører all helbredelse. ”Dr. Horowitz
I 1999 lanserte FDA, som før aksepterte Kolloidalt Sølv som medisin med dokumenterte effekter,
”Final Ruling.” Det skal hindre befolkningen fra å lære og vite noe om egenskapene til KS.
I korte trekk begrenser Final Ruling hva man kan si om Kolloidalt Sølv. Det kan ikke lenger selges om
det beskriver HVA det er dokumentert for – som en effektiv bakterie dreper, men kun som et ”mineral
tilskudd.”
Hvordan kunne det skje?
Spesielt det siste tiåret har mange tusen amerikanere og folk ellers i verden avslått bruken av
Antibiotika, og i stedet benyttet KS. Farmasien innså at de snart ville tape enorme summer i årlig salg.
De presset dermed FDA til å forby salg av KS, men FDA kunne ikke finne gode nok grunner siden
dokumentasjonen var krystallklar gjennom så mange år – og at det dessuten er et naturlig spormineral.
I stedet ble de lagt press på å skape begrensninger på publikums tilgang på informasjon. Og i et grep,
som overrasket det medisinske miljøet, bøyde FDA seg for globale farmasøytiske selskaper og
innførte ved lov ”Final Ruling” om Kollidalt Sølv i Juli 1999.
Hva med Norge?
Et søk om Kolloidalt Sølv hos Folkehelseinstituttet gir null treff. Søker du helsekost med kolloidalt sølv får du en advarsel fra Matportalen: ”Svenske Livsmedelsverket mener sølv som mineraltilskudd er unødvendig og kan ha negative effekter på både kroppen og for naturen.” Videre sies det: ”Sølv anses ikke være livsnødvendig for mennesker og det er ikke vitenskaplig dokumentert (??) at det er et behov for sølv som mineraltilskudd” … og at det i tillegg: ”kan føre til forurensning av miljøet.” Kan et naturlig mineral, som faktisk hentes ut av naturen… forurense seg selv?? (red, anm.). Et godt munnhell sier: ”Om et helsekostmiddel blir forbudt er det nesten garantert nyttig.” Om du søker Colloidal Silver i EU`s Research Information Center under Health and Life Science,
finner du ikke heller ikke et eneste treff.
Til tross for motarbeidelsen av dette effektive og naturlige spormineralet til bruk for folk flest,
fortsetter KS å bli brukt på i offentlige institusjoner:
* Sykehus over hele verden benytter Kolloidalt Sølv til behandling av sår m.m. Bandasjer, plaster er impregnert med kollidalt sølv. * Dr. James Miser, Chief Executive Officer at City of Hope National Medical Center 2005:
"Rommet vi nå står i er så langt det er medisinsk mulig på et sykehus, fri for smittestoffer”
http://www.sciencedaily.com/videos/2005/0910-killing_germs.htm Se evt. video.
* Forskere i NASA rapporterer; Etter å ha testet 23 metoder for rensing av vann, bestemte
NASA seg for en løsning med bruk av sølv. Vannet renner gjennom en renselsenhet som skal
eliminere bakterier, inkl. Pseudomonas A og type 3 III A bakterier. I tillegg brukes det til
luftrensing og andre ting.
* Den Sveitsiske regjeringen har godkjent sølvfiltre for rensing av vann som brukes hjemme
og på kontoret over hele landet fordi de regulære metodene ikke virker mot de nye formene av
parasitter og andre i sykdomsbringende organismer.
* Mange flyselskap bruker vannfiltre av sølv for å hindre vannbaserte sykdommer. Japanske
selskap har utviklet minst fem teknologier hvor de bruker sølv til å rense luft. Sølv er nå den
seneste metode i kampen mot å bekjempe luftbårne mikrober og annen industriell forurensing
på japanske arbeidsplasser.
* Stadig flere kontorer i Japan har tatt i bruk sølvfiltre for å opprettholde et sykdomsfritt miljø
for sine ansatte.
Dette er en omfattende referanseliste på forskning av nano-partikler av sølv – Kolloidalt Sølv: http://www.nanoceo.net/nanorisks/silver-particles En siste fortelling om dette naturens vidunder av medisin kommer fra en person med et sterkt
engasjement som ønsket å opplyse verden. Han testet Kolloidalt Sølv mot noen av de mest
fryktsomme patogener som finnes.
Dr. M. Paul Farber, B.A., B.S., M.A., M.S., N.D., Ph.D., D.C. skrev: ”The Micro Silver
Bullett”
A Preliminary Scientifically Documented Answer to the Three Largest Epidemics in the
World: Lyme Disease - Aids Virus - Yeast Infection - (and the Common Cold)."
Han sa; - ”Jeg vil la
de vitenskapelige bevisene snakke for seg selv.”


Dr. Farber ble likvidert 13. November 1998 grunnet hans opplysende arbeid.
Han tok selv store doser med Kollidalt Sølv i over 5 år. Hans obduksjon avslørte at alle hans organer
var rene. Han beviste at bruk av sølv virket og at kroppen ikke samlet sølvet. Han fikk heller aldri det
symptomet som er blitt brukt av farmasøytiske selskap som skremselspropaganda; - han fikk aldri
Argyria! (Ref; - den blå mannen som er blitt brukt som skremselspropaganda på nettet).
Han bekjempet at Argyria var et misforstått begrep som var satt ut av sammenheng. Argyria er også
referert i en artikkel fra 18 oktober 1995 i Journal of American Association: ”…i de tilfeller hvor
Argyria var rapportert viste seg å være fra sølvsammensetninger (Ikke Kolloidalt sølv)”, som er
kjemisk eller elektrokjemisk produsert.

”Det er derfor det ikke har vært et eneste tilfelle av Argyria fra et moderne og tilfredsstillende
produsert Kollidalt sølvprodukt. Tilfellene av Argyria som ble rapportert på 1920 og 1930 tallet er
fordi teknologien på den tiden ikke var tilstrekkelig til å produsere et KS produkt med små nok
partikkelstørrelse.”

Sovjetisk stalittstasjon oppdaget noe sensasjonelt:

I lys av den økende bekymring vedrørende krigen mot bakterier og bruk av biologisk
krigføring, finner vi et sitat som burde være mer enn passe interessant:
”Det er begrenset forsvar mot denne type angrep, og de få motgiftene som eksisterer er holdt tilbake
fra allmennheten som militære hemmeligheter.
Et av de beste eksemplene om dette er Movidyn, en substans som Sovjetere oppdaget på en
satellittstasjon i Szechoslovakia tilbake på 1950 tallet. Movidyn er en form for Kolloidalt sølv. En liten
del av pulveret Movidyn i vann har en bakteriedrepende effekt. I en studie av infiserte tilfeller, ødela
det fullstendig tyfus, malaria, kolera, og dysenteri.
Til stor forbauselse i det Sovjetiske militære, desinfiserte Movidyn hver eneste bakterie ment for
bakteriologisk krigføring fra det Sovjetiske arsenal, samt den siste giften de hadde utviklet. Med andre
ord var Movidyn for godt. Den Tsjekkiske fabrikken ble stengt og ført tilbake til Sovjet Unionen. Inntil
i dag ser det ut for at Movidyn er blitt holdt tilbake for resten av verden.”
Mark Aarons, The Secret War Against The Jews, 1994, St. Martins Press, NY.

Source: http://www.silvervatten.se/COLLOIDAL_SILVER_Naturens_Universale_Antibiotika.pdf

Microsoft word - minutes_20130114

CHAMBER OF THE BOARD OF CITY COMMISSIONERS YANKTON, SOUTH DAKOTA JANUARY 14, 2013 Regular meeting of the Board of City Commissioners of the City of Yankton was called to order by Mayor Wenande. Roll Call: Present: Commissioners Carda, Gross, Hoffner, Knoff, and Sommer. City Attorney Hosmer and City Manager Nelson were also present. Absent: Commissioners Akland, Lowrie, and Woerne

Algemene inleiding candida-syndroom

Algemene inleiding Candida-syndroom Door R. Nieuwenhuis RA, oprichter en voormalig directeur S.O.E. en drs. I.M. Koolsbergen, arts, free-lance medewerkster S.O.E. In deze reeks pagina's willen wij verslag doen van een onderzoek in de wereldliteratuur naar standpunten en behandelingswijzen van het candida-syndroom. In dit kader komt een aantal onderzoeksresultaten uit het brede wetenschapsgeb

© 2010-2018 PDF pharmacy articles