Microsoft word - introductiebrochure f2.doc

introductiebrochure voor studenten
verpleegeenheid F2
Voorwoord
Wij willen je graag als student opnemen op onze afdeling. Wij willen ons inzetten zodat je een aangename stageperiode tegemoet gaat. Met deze brochure willen we je wegwijs maken op onze afdeling. Het is een beknopte begeleiding die je steeds kunt raadplegen. Een brochure kan niet allesomvattend zijn, daarom staan zowel de artsen, hoofdverpleegkundige en verpleegkundigen je graag bij indien je hulp nodig hebt. Je hoeft niet te leren van vallen en opstaan. Vraag liefst op voorhand uitleg, zo kunnen misverstanden en fouten voorkomen worden. Wij gunnen je de nodige tijd om je aan te passen. Bij problemen kun je steeds bij de stagementoren terecht. Wij wensen je alvast een aangename en leerrijke stageperiode. namens de ganse equipe. Introductiebrochure studenten – verpleegeenheid F2 (juli 2013) 1.1 Architectuur 1.2 Multidisciplinair team 2.1 Organisatie van de verpleegzorg - patiëntentoewijzing 2.2 Dagindeling 2.3 Specifieke verpleegkundige interventies Introductiebrochure studenten – verpleegeenheid F2 (juli 2013) 1. Voorstelling van de eenheid
ARCHITECTUUR

Verpleegeenheid F2 bevindt zich op de 2de verdieping van blok F (paarse kleur volgen).
De afdeling heeft 8 bedden inwendige geneeskunde maag-darm en enkele abdominale
bedden gynaecologie.
De afdeling telt 28 bedden: 10 eenpersoonskamers (waaronder 2 isolatiekamers) en 9 tweepersoonskamers. Rechterkant → richting straatkant Eénpersoonskamers, verpleegstation, keuken, dagzaal bureel van de arts. Linkerkant → richting parking Tweepersoonskamers, spoelruimte, voorraadkamer, teamlokaal/lokaal hoofdverpleegkundige.
Grondplan
Een grondplan van het ziekenhuis kun je terugvinden op www.sint-trudo.be -
«bezoekers» -«wegwijs in het ziekenhuis» - -«plattegrond».
MULTIDISCIPLINAIR TEAM

Medisch team

Het medisch beleid is in handen van het specialisme chirurgie. Onze afdeling heeft als discipline ‘algemene heelkunde’ en ‘endoscopische maag-darm heelkunde’ alsook interne geneeskunde maag-darm. dr. Erwin Annys De assistent heelkunde doet eenmaal per week wachtdienst ’s nachts, de rest wordt aangevuld door andere assistenten in het ziekenhuis ’s nachts. Er bestaat ook onderling een wisselwerking van assistenten in weekenddienst. Introductiebrochure studenten – verpleegeenheid F2 (juli 2013) Geneesheren-anesthesisten die regelmatig op de afdeling komen: dr. Guy Achten, dr. Luk Bequé, dr. Yves Claes, dr. Martine Dierckx, dr. Danny Knoors, dr. Marina Kuypers, dr. Marie-Paul Lieben, dr. David Van Roosbroek, dr. Marie-Christine Vroonen, dr. Thanh-Phong Vu. Chirurgen die op de afdeling gezien worden: dr. Paul Geyskens: maag- en darmchirurgie, soms endoscopisch uitgevoerd dr. Benoit Masereel: maag- en darm chirurgie, endoscopisch uitgevoerd Geneesheren die op de afdeling gezien worden: dr. Luc Van den Bergh: internist gastro-enteroloog dr. Jochen Nijs: gastro-enteroloog dr. Sigrid Vanstraelen, gastro-enteroloog dr. Leo de Sonnaville: gynaecoloog dr. Christa Eerdekens: gynaecoloog dr. Urbain Verboven: gynaecoloog dr. Ian Michiels: gynaecoloog dr. Thomas Lauwers: plastisch chirurg dr. Sven Martens, geriater dr. Henk Joosen, geriater dr. Xavier Verbraeken, NKO dr. Erwin Annys, NKO dr. Olivier Meeux, NKO

Verpleegkundig team

(student kan deze opzoeken in de school) Introductiebrochure studenten – verpleegeenheid F2 (juli 2013) PATIËNTENPOPULATIE

Op verpleegeenheid F2 worden onder andere patiënten verzorgd en behandeld die een
maagoperatie, galblaasoperatie, darmoperatie, appendectomie, hemorroïden, gastric
banding, en reconstructie van een liesbreuk ondergaan. Patiënten die een grote ingreep hebben ondergaan, verblijven meestal een paar dagen op I.T.E. Nadat zij terug op de afdeling zijn opgenomen, is er nood aan goede verzorging en een adequate observatie van vitale parameters en grote nood aan informatie en begeleiding. Op de afdeling kunnen ook patiënten opgenomen worden die in observatie komen voor interne gastro-enterologie. Bij ons komen eveneens patiënten terecht die een gynaecologische ingreep moeten ondergaan zoals een hysterectomie, ovariëctomie, curettage. Ook worden er op de afdeling patiënten opgenomen voor plastische chirurgie: bv. borstreductie, abdominoplastie, reconstructieve chirurgie. Introductiebrochure studenten – verpleegeenheid F2 (juli 2013)
2. Taakinhoud en -verdeling
ORGANISATIE VAN DE VERPLEEGZORG
De verpleegkundigen werken volgens een bepaald schema waarin het de bedoeling is
steeds te komen tot minimum bezetting van:
van 08.00 tot 16.00 uur: de hoofdverpleegkundige In het kader van “integrerende verpleging” wordt er gewerkt met individuele patiëntentoewijzing. De verpleegkundigen werken op de afdeling volgens een werkschema dat de hoofdverpleegkundige dagelijks invult. Dit schema is in 3 delen verdeeld namelijk:  1-kant: samengesteld uit de kamers 201 tot 210.  2-kant: samengesteld uit de kamers 211 tot 214.  3-kant: samengesteld uit de kamers 215 tot 219, waar telkens een verpleegkundige verantwoordelijk is samen met een eventuele 2de verpleegkundige en de studenten die haar toegewezen zijn. Ook jouw naam zal in dit werkschema vermeld staan. Buiten de totaalzorg van de patiënten is de verpleegkundige afwisselend ook verantwoordelijk voor andere taken. Dit is voor jou als student ook een leerervaring. Deze taken zijn (afhankelijk van de module/jaar waarin de student zit):  ochtendtaken: parametercontrole - wondzorg  opruimen van spoelruimte, bv. het reinigen van waskommen, ontsmetten en  de linnenzakken verzamelen en in een container plaatsen en deze naar beneden  afruimen van verbandkarren, het ontsmetten van het werkveld en de  linnenkarren voor de verzorging terug in orde brengen.  de keuken in orde brengen.  medicatie van patiënten nakijken en toedienen. briefing van de nachtdienst aan alle verpleegkundigen - ontbijt opdienen en afruimen en medicatie geven - opname nieuwe patiënten voor operatie briefing door een verpleegkundige aan het diensthoofd Introductiebrochure studenten – verpleegeenheid F2 (juli 2013) - totaalzorg van de patiënten: hygiënische zorgen en soort ingreep), toediening van medicamenten intraveneus, intramusculair en subcutaan, orde kamers en invullen van - opruimen spoelruimte, linnenkarren, verzorgingskarren middagmaal opdienen en afruimen, medicatie aan de patiënten geven per os, patiënten zo nodig helpen, koffiebedeling - medicatie klaarzetten voor de komende 24 uur - namiddagverzorging, verdeeld over groep 1, 2, 3 - parameter controles (afhankelijk van de ingreep) - halfuur pauze voor de verpleegkundige van de namiddagdienst - opname van nieuwe patiënten (meestal operatie de dag nadien) het keukenpersoneel brengt de klaargemaakte eetkar naar boven avondeten opdienen, patiënten eventueel helpen met eten en de eetkar wordt naar de centrale afwas gebracht - avondverzorging is ook over de drie kanten 1, 2, 3 verdeeld - observatie van pas geopereerde patiënten: vitale en fysische parametercontrole, wondcontrole, infuuscontrole en pijn - toediening van de nachtmedicatie intraveneus - infusen vervangen en eventueel opnieuw prikken - verbanden nazien en indien er diabetische patiënten zijn - klaarmaken van de bloedstalen en uitvoeren van bloednames Introductiebrochure studenten – verpleegeenheid F2 (juli 2013) - het in orde brengen van de dossiers voor de opnames van de - patiënten klaarmaken voor operatie indien ze reeds om 07.30 uur in de operatiekamer moeten zijn of dialysepatiënten briefing aan alle verpleegkundigen vroegdienst en studenten Het vervoer van patiënten naar onderzoeken of operatiekamer loopt door het voormiddag- en namiddagprogramma, meestal gebeurt dit door het intern patiëntenvervoer. De patiëntentoer door de geneesheren en de hoofdverpleegkundige gebeurt in de loop van de voormiddag. Er is ook een halfuur middagpauze voorzien voor verpleegkundigen en studenten.  middagpauze verpleegkundigen 1ste groep  middagpauze verpleegkundigen 2de groep BEZOEKUREN Dagelijks van 14.00 tot 20.00 uur (2-persoonskamer) of doorlopend (1-persoonskamer). De nieuwe opnames voor de dag erna komen normaal binnen voor 17.00 uur en de patiënten die geopereerd moeten worden krijgen dan hun voorbereiding.
SPECIFIEKE VERPLEEGKUNDIGE INTERVENTIES
Ademhalingsstelsel

Bloedsomloopstelsel
- voorbereiding, toediening en toezicht op intraveneuze perfusies en transfusies
Spijsverteringsstelsel
- toedienen van sondevoeding via microsonde/gastrostomiesonde/PEG-sonde - toedienen van lavementen (microclysma/groot H2O/moviprep - picoprep
Urogenitaalstelsel
- plaatsen van verblijfsondes/eenmalige sondages - verwijderen van verblijfsondes/eenmalige sondages - blaasinstillaties
Huid en zintuigen

- verzorgen van wonden met drain, lamellen, wieken - verzorgen van stoma’s Introductiebrochure studenten – verpleegeenheid F2 (juli 2013) Medicamenteuze toediening
intraveneus via DVC of via perifeer infuus/PAC
Voedsel en vochttoediening
- parenterale voeding via DVC of via perifeer infuus
Mobiliteit

- wisselhouding van patiënten met decubitus en die bedlegerig zijn - toezicht op tracties en gipsverbanden
Hygiëne
- hygiënische zorgen aan postoperatieve patiënten - preoperatief scheren - algemene hygiënische zorgen
Fysische beveiliging
- het plaatsen van onrustgordels en / of bedsponden bij gedesoriënteerde patiënten
Verpleegkundige activiteiten die verband houden met het stellen van diagnoses
- bloedafname via DVC bv. hemoculturen - urinestalen afnemen - gewone bloednames - faeces en sputum staal - staal van wondvocht (wondcultuur) - screening MRSA (wisser) - Tip-cultuur van DVC Introductiebrochure studenten – verpleegeenheid F2 (juli 2013) 3. Specifieke aandachtspunten op deze afdeling

ALGEMEEN
Alle studenten werken in het begin van hun stage steeds onder toezicht.
Studenten uit oriëntatiemodule en de uitstroommodule algemene gezondheidszorg
mogen zelfstandig werken als ze vlot en met doorzicht hun technieken uitvoeren,
observeren en rapporteren. BEGELEIDING De begeleiding van patiënt en familie is voor jou, als student, een leersituatie en gebeurt altijd in samenspraak met de verpleegkundige. OBSERVATIES Neurologische en postoperatieve observaties doe je altijd samen met een verpleegkundige. RAPPORTAGE - onmiddellijke rapportage in volgende gevallen: - parametercontrole - controle van perfusie, infusie - glycemiecontroles Alle rapportages gebeuren schriftelijk en mondeling!!! ADMINISTRATIE - EKG worden afwisselend aangevraagd bij dr. De Meester, dr. Beckers, dr. Morias, dr. Herbots. - RX-aanvragen - biochemie voor bloednames - EEG-aanvragen - aanvragen voor gastro-enterologische onderzoeken - formulieren voor dokterswijziging van patiënten - groene formulieren voor medische opdrachten - verpleegdossiers van de patiënt die je verzorgd hebt, mag je zelf invullen - medicatie bestellen. Al wat er uit de voorraadkast genomen wordt, wordt - verdovende medicatie wordt besteld door middel van document + MCB bevestiging - bestellen van eten, ontbijt, middagmaal, avondeten gebeurt door het personeel van de Introductiebrochure studenten – verpleegeenheid F2 (juli 2013)
4. Verwachtingen

Neem uw eigen leerproces mee in handen en durf zelf om feedback vragen.
Biedt je persoonlijke doelstellingen spontaan aan om op te hangen op het ‘studentenbord’. We verwachten dat je een globaal inzicht bekomt in de afdelingspathologie, onderzoeken specifiek aan de afdeling (coloscopie, videocapsule, ERCP, CT, RX …). We hebben van elke ingreep en onderzoek aangepaste documentatie ter beschikking. Je mag deze altijd vragen. Alle documenten m.b.t. het schoolgebeuren en administratief dienen in orde te zijn en moet je steeds bij hebben: werkpostfiche, medische keuring, feedbackdocumenten (origineel van de school), uurlijst, enz. ‘Profiel student’:  eerlijke, empathische houding  leerproces actief in handen durven nemen  leergierig  zelfkritisch  durven handelen,  komt gemaakte afspraken na. Verwachtingen 1ste jaarsstudenten/module 1+2 - Eerstejaarstechnieken: bedbad, parameters nemen, bedopschik en inspuitingen - Vlotte communicatie met patiënten en verpleegkundig team. - Vragen stellen bij nieuwe of ongekende situaties, leergierig zijn. - Observeren en rapporteren. - Opruimen spoelruimte + algemene orde dienst. - Vuil linnen naar beneden brengen. - Verbandkar + kasten bijvullen. - Hulp bij verdeling van de maaltijden; Verwachtingen 2de jaarsstudenten/module 3+4 - Idem 1ste jaars/module 1+2. - Zowel eerste als tweedejaarstechnieken zijn gekend. - Gepast initiatief nemen. - Algemene werking moet vlotter verlopen dan in het 1ste jaar. - Voorbereiding en controle bij onderzoeken kunnen uitvoeren. - Rapporteren. - Controle vochtbalans en parameters. - Oplossen van IV-medicatie en toedienen. - Briefen onder begeleiding - Optie: bijwonen van een onderzoek - Kan onderzoeks- en laboresultaten terugvinden in de resultatenviewer Verwachtingen 3de jaarsstudenten/module 5 Introductiebrochure studenten – verpleegeenheid F2 (juli 2013) - Vlotte communicatie met patiënten en verpleegkundig team. - Vlotte werking, initiatiefname. - Zelfstandigheid opbouwen. - Rapporteren, eigen inbreng. - Medicatie klaarzetten onder toezicht + toedienen - Zorgen plannen. - Briefen (zelfstandig). - Ontslagvoorbereiding. - Multidisciplinaire samenwerking. - Bijwonen MDO. - Optie: bijwonen van één operatie (bij toestemming van de hoofdverpleegkundige en als het werk op de afdeling het toelaat). VEEL SUCCES TIJDENS JE STAGE!
Introductiebrochure studenten – verpleegeenheid F2 (juli 2013) Bijlage: zelftoetsing in het verkrijgen van kennis over de werking
en pathologie van de afdeling.


1. Zoektocht op de afdeling

- Waar vind je de branduitgangen? - Waar vind je de reanimatiekoffer en –plank? - Waar vind je het teamlokaal? - Waar vind je de utility? - Waar vind je de afdelingskeuken? - Waar vind je de patiënten- en de afdelingsvoorraad?
2. Zoek informatie op over de meest courante ingrepen

- Galblaasoperatie - Darmoperatie: rechter- of linkerhemicolectomie - Gastric banding/bypass/sleeve - Liesbreuk - Hysterectomie - Abdominoplastie - Reconstructieve chirurgie
3. Zoek informatie op over de meest courante onderzoeken + de voorbereiding


4. Ga op zoek naar de steekkaarten van handhygië, briefing van patiënten,
identificatie en veilige chirurgie. Leg in je eigen woorden uit wat erop staat.

5. Zoek voor de volgende medicatie op tot welke groep ze behoort en wat de

indicatie is
- Augmentin flacon 1 g - Buscopan amule 20 mg/ml - Contramal ampule 100 mg/2 ml - Diclofenac ampule 75 mg - Fraxiparine sc 0,3 ml - Lasix ampule 20 mg/2 ml - Litican 50 mg/2 ml - Pantomed iv flacon 40 mg - Paracetamol flacon 100 ml 10 mg/ml - Primperan ampule 10 mg/2 ml - Tazocin flacon 4 g/500 mg - Actrapid hm patroon sc 300 I.U./3ml - Burinex comprimé 5 mg Introductiebrochure studenten – verpleegeenheid F2 (juli 2013)
Voorbereiding stage

1. Voorstelling leerkracht en studenten op dinsdag 21 mei om 13.30 uur. Jullie

worden verwacht in de zithoek op de afdeling F2. Ik vang jullie op.

2. Overlopen stagemap en aanwezigheid documenten:

- Stage-overeenkomst - Risico-analyse - Werkpostfiche - Attest geneeskundig onderzoek - Introductiebundel
3. Stageopdrachten

- Voor dagstudenten: tussentijds inleveren vrijdag 31 mei (ten laatste om 22 uur) - Voor dagstudenten: definitieve inlevering 17 juni 2013 (ten laatste 19 uur)
4. Bereikbaar via smartschool of gudrun.vijgen@gmail.com


5. Feedback

- Voor dagstudenten: minstens 5 keer per week
6. Dag van evaluatie

- Stageopdracht (verbeterd en uitgeprint) meebrengen op dag van eindevaluatie - Evaluatieformulier van de afdeling (in gesloten enveloppe) meebrengen Lees ook de inroductiebrochure van de afdeling vooraleer jullie starten met de stage! En tel je uren ook nog eens na om te kijken of alles klopt! Introductiebrochure studenten – verpleegeenheid F2 (juli 2013)

Source: http://www.sint-trudo.be/downloads/introductiebrochure%20F2.pdf

Microsoft word - pr_lbbw_iq_account_entrepreneurs.doc

Martina Lambert Head of Marketing and Communications LBBW Bank CZ a.s. Telephone +420 224 406 233 Telefax +420 224 406 483 martina.lambert@LBBW.cz www.LBBW.cz LBBW offers IQ Account for Entrepreneurs LBBW enhances its product portfolio with product especially designed for SME’s – IQ Account for Entrepreneurs IQ Account for Entrepreneurs is a package of com

Microsoft word - 4-12 steroids group pres timbrosnan.doc

Argument in favor of steroids from the perspective of the MLB vice president My name is Tim Brosnan. I’m the Executive Vice President of Business in the Office of the Commissioner (MLB). I oversee all matters of domestic and international broadcasting for Major League Baseball. Today I come before you to talk about the two loves of my life: business and ethics. Having graduated from Fordham

© 2010-2018 PDF pharmacy articles