Microsoft word - erbjudande om gratis e.doc

Samhällsföreningen Vassmolösa Byalag erbjuder härmed alla sina medlemmar gratis e-postadress (e-mailadress) under vår Internetdomän vassmolosa.nu. Det innebär att du och alla medlemmar i ditt hushåll nu kan få en egen e-postadress enligt principen förnamn.efternamn@vassmolosa.nu. Varför?
Förutom att vi hoppas att våra medlemmar ska uppskatta denna service hoppas vi även att
detta ska öka samhörighetskänslan i byn. Det är många som undrar om e-postadressen och
tycker den är kul och vill veta mer. På så sätt gör vi Vassmolösa lite mer känt. Vi vill också på
detta sätt visa att vi hänger med i utvecklingen och tagit steget in i den nya
informationsteknologi-tidsåldern. Vi är nog en av de första byarna som gör på detta sätt. Vi
bor visserligen på landet men vi är inte tröga för det.
För vem gäller erbjudandet
Erbjudandet gäller alla hushåll i Vassmolösa, Kulltorp, Bottorp, Arby med omnejd.
Kravet för att få gratis e-postadress är att hushållet har löst medlemsavgift (OBS! Endast en
medlemsavgift per hushåll) i Samhällsföreningen Vassmolösa Byalag för innevarande år och
att man accepterar villkoren på beställningsblanketten.
För företag och föreningar som eventuellt vill ha en @vassmolosa.nu e-postadress gäller speciella villkor. Gå in på www.vassmolosa.nu för mer information.
Erbjudandet gäller ett år i taget d v s ny medlemsavgift måste lösas för att behålla adressen/erna. Vi lämnar inga garantier på tillgänglighet eller kontinuitet för tjänsten. Skulle t ex vår leverantör upphöra med denna tjänst så kan det bli så att vi med kort varsel avslutar denna tjänst.
För personer under 18 år krävs målsmans underskrift för att erhålla en e-postadress.
Vad krävs för att kunna nyttja erbjudandet
E-post kräver att man har tillgång till en dator och Internet. Vårt e-postsystem kan användas
på två sätt. Det vanligaste är att man med hjälp av ett e-postprogram, t ex Outlook Express
från Microsoft (ingår i de flesta Windowsversioner), hämtar hem e-posten till sin egen dator.
All inkommande och utgående e-post lagras på den egna datorn. Samtliga personer i ett
hushåll kan dela på samma dator eftersom Outlook Express kan hantera flera konton (varje
e-postadress är ett konto).
Det andra sättet är att läsa e-posten direkt via World Wide Web (WWW, Webben, Internet är tre andra ord för samma sak), t ex med hjälp av Internet Explorer (jfr Hotmail för dom som känner till det). All inkommande och utgående e-post lagras på vår Internetanslutna e-postdator (server). Fördelen är då att man kan läsa och skicka e-post från vilken dator som helst. Nackdelen är att användargränssnittet är på engelska och antalet e-post meddelanden som du kan ha lagrat på e-postdatorn är begränsat (f n max 30 meddelanden respektive 15 MB per e-postadress) av utrymmesskäl. Orsaken till begränsningen är att vi är kraftigt subventionerade av vår leverantör som huserar vår hemsida och e-postdator. Det första sättet är att föredra eftersom användargränssnittet är betydligt trevligare i Outlook Express än på Webben och kan fås på svenska. Dessutom tömmer man e-postdatorn på meddelande varje gång man kopplar upp sig mot den. Alla e-postmeddelanden lagras istället lokalt i den egna datorn och på så sätt blir förhoppningsvis inte det egna kontot på e-postdatorn fullt.
Det finns tre sätt man kan komma åt att läsa och skicka e-post via Internet: 1) Egen dator med Internetkoppling2) Annans dator med Internetkoppling, t ex på jobbet3) Publik dator med Internetkoppling, t ex på biblioteket Utformning av e-postadressen
På grund av begränsningar i nuvarande standard för e-postsystem så kan man inte använda
annat än det engelska alfabetet, d v s inga å, ä eller ö + en del andra tecken som inte heller
fungerar. Det innebär att å och ä blir a i adressen. Bokstaven ö ersätts med o istället. T ex så
blir e-postadressen för Åsa Östlund: asa.ostlund@vassmolosa.nu. Om flera personer har
samma för och efternamn så kommer vi att använda initial för att särskilja dom åt enligt
principen förnamn.initial.efternamn@vassmolosa.nu. Om det fortfarande inte går att särskilja
dom åt så kommer vi diskutera detta med de berörda personerna för att hitta en annan väg
för att kunna ge dessa vars en unik e-postadress.
Antal e-postadresser
Erbjudandet gäller en e-postadress per person i hushållet.
Datalagring av uppgifter
Uppgifterna på anmälningsblanketten kommer att lagras elektronisk (datalagras). I och med
att anmälningsblanketten undertecknas så accepterar man också denna datalagring.
Uppgifterna om medlemskap kommer att kontrolleras mot medlemsregistret. Kom ihåg,
målsmans underskrift krävs för personer under 18 år.
Publicering av uppgifter
På vår hemsida, www.vassmolosa.nu, kommer vi att publicera en katalog över e-
postadresserna i byn. Var och en avgör själv om ens uppgifter skall publiceras. Markera på
beställningsblanketten om du tillåter publicering på Internet av dina uppgifter. Det är endast
de uppgifter som är markerade med stjärna (*) som kommer att publiceras. Har ni hemligt
telefonnummer så markera detta på blanketten. Detta kommer då inte att publiceras.
Fler beställningsblanketter
Behöver du ytterligare beställningsblanketter så finns det att hämta på vår hemsida
www.vassmolosa.nu för utskrift.
Mer information
För mer information, se vår hemsida som du hittar på www.vassmolosa.nu.
Samhällsföreningen Vassmolösa Byalag

Source: http://www.vassmolosa.nu/Sidor/Projekt/E-post/Erbjudande%20om%20gratis%20epost.pdf

Medication use in depression

MEDICATION USE IN DEPRESSION Indications for the use of antidepressants are discussed in “Treatment” section above. When confronted with the wide range of available antidepressants, remember that despite marketing claims to the contrary: ™ All antidepressants are equally effective for most depressions at a group level (though note that there is some evidence to support use of TCA, S

Ed050000561p

Marginal Structural Models to Estimate the Causal Effect of Zidovudine on the Survival of HIV-Positive Angel Herna´n, 1 Babette Brumback, 2 and James M. Robins 1,2Standard methods for survival analysis, such as the time-zidovudine on survival and is affected by past zidovudinedependent Cox model, may produce biased effect estimatestreatment. The crude mortality rate ratio (95% confid

© 2010-2018 PDF pharmacy articles