Microsoft word - pbuithouding2.doc

DIENST INTERNE EN EXTERNE COMMUNICATIE Wenche JANSSENS Pleinlaan 2 - 1050 Brussel Tel. +32 (0)2 629 21 37 - Fax. +32 (0)2 629 12 10 wenche.janssens@vub.ac.be - www.vub.ac.be Datum: 28 januari 2008 Betreft: Onderzoek verklaart waarom inname van Zyban (bupropion) gevaarlijk is bij Middel om te stoppen met roken is risicovol bij
Prof. dr. Romain Meeusen, verbonden aan de vakgroep Menselijke
Fysiologie van de Vrije Universiteit Brussel, ontdekte in 2005 dat de stof
bupropion het uithoudingsvermogen in de hitte kan verlengen. Bupropion
wordt momenteel verkocht onder de naam Zyban, een hulpmiddel om te
stoppen met roken. Bij inname van bupropion gaan de hersenen pas bij
een lichaamstemperatuur boven 40° C het lichaam het signaal geven te
stoppen met sporten. Het team van Prof. dr. Romain Meeusen heeft nu
ontdekt hoe dit komt. De stijgende temperatuur van de hersenen gaat
samen met een stijging van de neurotransmitters dopamine en
noradrenaline. Beide hormonen hebben een opwekkende werking. Bij
toediening van bupropion, vindt er een extreme stijging van deze
neurotransmitters plaats. Dit impliceert dat het plezierige effect van deze
neurotransmitters de negatieve signalen, die het lichamen vertellen te
stoppen met bewegen, overtreffen.
De resultaten van dit onderzoek zijn van belang voor de medische
sportwereld, waaronder het World Anti-Doping Agency (WADA) en
specifiek het Internationaal Olympisch Comité, dat deze stof in januari
2003 schrapte van de lijst met verboden middelen. Dit niet enkel omdat
de stof de prestaties van de atleten kan verbeteren, maar ook omdat
acute inname van bupropion tijdens sportbeoefening potentiële risico’s
(waaronder een hartaanval) inhoudt. Het onderzoek werd in januari
2008 gepubliceerd in het ‘Journal of Physiology’.

Atleten vanuit de hele wereld zijn zich momenteel aan het voorbereiden op de
Olympische Spelen van 2008 in Beijing, China. Deze editie van de Spelen zal, net
zoals de vorige editie in Athene, in hete en vochtige omstandigheden
plaatsvinden. In zulke omstandigheden zijn atleten sneller uitgeput dan normaal.
Uitputting in de hitte treedt namelijk op wanneer het lichaam de kritische
temperatuur van 40° C bereikt. De hersenen geven het lichaam dan het signaal
te stoppen met het leveren van inspanning.
Het onderzoek werd uitgevoerd op ratten. Tijdens de experimenten reageerden
ratten op bupropion injecties die enkel 20 minuten voor de inspanning werden
DIENST INTERNE EN EXTERNE COMMUNICATIE Wenche JANSSENS Pleinlaan 2 - 1050 Brussel Tel. +32 (0)2 629 21 37 - Fax. +32 (0)2 629 12 10 wenche.janssens@vub.ac.be - www.vub.ac.be toegediend. Atleten zouden kunnen verleid worden om de stof op deze manier te
gebruiken. Het effect zou tragisch kunnen zijn.
Deze waarschuwing geldt trouwens ook voor niet-professionele sporters die het
middel innemen om te stoppen met roken. Ook zij lopen het risico zich te
overbelasten tijdens sportbeoefening in de hitte.

Referenties:

Hiroshi Hasegawa, Maria Francesca Piacentini, Sophie Sarre, Yvette Michotte,
Takayuki Ishiwata, Romain Meeusen. Influence of brain catecholamines on the
development of fatigue in exercising rats in the heat. Journal of Physiology, 2008;
586; 141-149.
Philip Watson, Hiroshi Hasegawa, Bart Roelands, Maria Francesca Piacentini, Roel
Looverie, Romain Meeusen. Acute dopamine/noradrenaline reuptake inhibition
enhances human exercise performance in warm, but not temperate conditions.
Journal of Physiology, 2005, 565.3, pp. 873-883.
Meer informatie (enkel voor pers)
Prof. dr. Romain Meeusen
Vakgroep Menselijke Fysiologie
Tel: 02/ 629 27 32
Gsm: 0476/403.117
E-mail: romain.meeusen@vub.ac.be

Source: http://aivpc41.vub.ac.be/standpunten/uploads/uithouding.pdf

Microsoft word - dcm004-6 metodica 17oh progesterone ce

17OH PROGESTERONE for routine analysis Direct immunoenzymatic determination of 17OH Progesterone in human serum or plasma. REF DKO004 INTENDED USE 2. PRINCIPLE Competitive immunoenzymatic colorimetric method for 17OH Progesterone (antigen) in the sample competes quantitative determination of 17OH Progesterone with horseradish peroxidase 17OH Progesterone (

New opportunities, inc

New Opportunities, Inc. Women’s Health Program 712-792-9266 1-800-642-6330 Depo-Provera Information Sheet How It Works The progestin hormone in the injection work to suppress ovulation (egg production) every 3 months. Instructions On Use Depo-Provera is injected intramuscularly in one 150mg dose every 3 months (12 weeks) for as long as contraception is desired. The first i

© 2010-2018 PDF pharmacy articles