Microsoft word - document

Geneesmiddelen ivm cholinerge transmissie -Oftalmologie -Intoxicaties -Gastro-enterologie -Urologie -Neurologie Agonisten en antagonisten van ganglionaire nicotinereceptoren Neuromusculaire blokkers – spierspasmen, tegengewerkt door cholinesterase inhibn spierspasmen, cholinesterase inhibn geen effect • Neostigmine (kwaternair ammoniumderivaat) -Opheffing van neuromusculaire blokkade door Geneesmiddelen ivm noradrenerge transmissie -In combinatie met lokale anesthetica ter preventie van resorptie Lokaal gebruik ter decongestie van de nasale mucosa -Clonidine ook bij profylaxie van migraine en ontwenning van opioiden -Isoprenaline in afwachting van implantatie van een pacemaker bij bradycardie antagonsiten (α1 en α2) Selectieve α1 antagonisten -Benigne prostaathypertrofie (tera, alfu en tamsul) -Thyreotoxicose -Migraine ter profylaxie. -Artriale ritmestoornissen (verapamil) -Raynaud fenomeen (dihydropyridines) -Centrale spasmen na subarachnoidale bloeding -Profylaxe van migraine -Na myocard infarct -Bij chronisch nierfalen (oa diabetes) • Valsartan = diovane® • Candesartan = atacand® • Clonidine = catapressan® • Guanfacine = estulic® • Methyldopa = aldomet® oligourie of anurie -Vermindering van intracraniële druk of intra-oculaire druk • Hydrochloorthiazide tubulus (distal convoluted -Hypercalciurie -Oedemen van niet cardiale oorsprong Farmaca bij vaatstoornissen Venotrope stoffen Antitrombotische -Onstabiele angor -Acuut ischemisch cerebrovasculair accident -Primaire en secundaire preventie van trombo- coronaire en perifere angioplastie, soms hemodialyse acetylsalicylzuur ter secundaire preventie • Enoxaparine = clexane® -Thoraco-abdominale en gynaecologische chirurgie -Extracorporele circulatie -Kunstklep • Recombinant tissue plasminogen activator -Hypertriglyceridemie -Gemengde hyperlipemieën -Soms in combinatie met fibraten bij gemengde hyperlipidemieën -Primaire en secundaire preventie bij risicopatiënten In combinatie met statines of anionuitwisselaars bij hypercholesterolemie of gemengde hyperlipemie Geneesmiddelen voor maag- en darmziekten • Famotidine = pepcidine® -Refluxoesophagitis • Nizatidine = panaxid® potente, resorbeerbaar CaCO3 Trager werkende, magnesiumverbindingen zoals AlOH3 en MgOH2 Musculutrope spasmolytica Mebeverine = duspatalin® voorwaarden: gal is verzadigd met cholesterol / functionele galblaas / vrije ductus choledochus -Primaire bil iaire cirrose -Braken bij labyrintaandoeningen -Zwangerschapsbraken -Braken door chemotherapie -Braken door radiotherapie -Postoperatief braken -Persisterende hik (gaat niet via braakmechanisme!!!!) -Gastroparese (diabetes) -Epigastrisch opzwel ingsgevoel na eten -Refluxoesophagitis -Persisterende hik -Gastro-intestinale reflux bij kinderen tot 3 jaar -Gastroparese (diabetes) -Braken door radiotherapie -Postoperatief braken Preventie van nausea en braken door bepaalde sterk emetische chemotherapeutica anale pathologie of bij faecaloom Enkel kortstondig!!!! Difenylmethaanderivaten ZACHTE TOT HALF-VLOEIBARE -Faecalomen -Voorbereiding voor onderzoek of chirurgie -Lediging van colon vóór -Infectieuze diarree met clostridium difficile -Antibiotica-geassocieerde diarree -Rheumatoïde artritis (enkel sulfasalazine) Geneesmiddelen ivm het urogenitale stelsel Instabiele blaas met frequente mictie en urgente mictiedrang met urineverlies Geneesmiddelen ivm het ademhalingsstelsel • Ipratropium = atrovent® (kortwerkend) -Onderhoud bij COPD • Tiotropium = spiriva® (langwerkend) -Additioneel bij onmiddel ijke behandeling met β2-mimetica -Als alternatief voor β2-mimetica bij astma -Onderhoud ernstig astma -IV bij acute aanval die niet reageert op klassieke beh. -COPD -NIET voor acute aanval van astma!!!!! (helpt toch niet) Antitussivum + mucolyticum of expectorans + … -Paracetamolintoxicaties (acetylcysteïne) Geneesmiddelen bij rhinitis Orale preparaten • Xylometazoline • Tramazoline • Oxymetazoline Corticosteroïd of anticholinergicum of H1-antihistaminicum of • Pyrazolonderivaten (metamizol) • Acetylsalicylzuur = aspirine® -Reumatoïde artritis bij onvoldoende reactie op DMARD’s -Ziekte van Crohn • Al opurinol = zyloric® • Uricosurica -midazolam enkel in hospitaalmilieu (anesth) Zopiclon = imovane® Buspiron = buspar® • Thiopental = pentothal® (inductie bij algemene -NIET als anxiolyticum of • Fenobarbital = gardenal® (epilepsie) -Obsessieve compulsieve stoornissen -Bedwateren -Neuropathische pijn Profylactische controle van manisch-depressieve psychose Geen medische indicaties Misbruik met kans op verslaving hyperprolactinemie (bromocriptine) -Stoppen van lactatie in de postpartumperiode (bromocriptine) -Ziekte van Parkinson (+L-DOPA) -Influenza -Veralgemeende epilepsieën -Behandeling van manie -Partiële epilepsieën -Tonisch-clonische aanval en -Trigeminusneuralgie -Onderhoud bij manisch- -Partiële epilepsieën -Tonisch-clonische aanval en -Anti-aritmicum (klasse IB,2e keuze!) Zijn in principe werkzaam bij partiële epilepsieën en tonisch-clonische aanval en, maar weinig benzodiazepines hebben epilepsie als indicatie Clonazepam -Al ergische aandoeningen (al ergische rhinitis, urticaria) -Emesis -Reisziekte -Zwangerschapsbraken Geneesmiddelen ivm het hormonale systeem -Substitutietherapie (bijnierschorsinsuff – addison) -Anti-inflammatoir : reumatoïde artritis, colitis ulcerosa, ziekte -Immunosuppressie : auto-immuunziekten en na transplantatie -Diagnostisch : dexamethason voor Cushing Vooral diagnostisch voor het onderscheid tussen 1e en 2e bijnierschorsinsufficiëntie Thyronine T4 (niet -Ter inkrimping bij euthyroïde volumevergroting -In associatie met thyreostatica bij hyperthyreoïdie na bekomen -Voorbereiden van chirurgie -Beginfase vd therapie van thyreotoxische crisis Postmenopauzaal ter preventie van osteoporose Derivaten van nortestosteron (2 soorten) -Endometriose, sommige carcinomata -Dysmenorroe -Hypersexualiteit (man) -Prostaatcarcinoom -Masculinatie & hirsutisme -Pubertas praecox Gonadotropinen en farmaca Gonadotropinen -Bij infertiliteit door hypothalamo-hypofysaire suppressie van de lactatie -Ziekte van Parkinson -Enuresis nocturna (D) -Bloedende slokdarmvarices (T) Endocriene tumoren van GI-tractus en bij fistels -Hoge graad van botremoddelering (vb Paget) -Osteoporose -Hypercalcemie Ziekte van Paget / Osteoporose / Hypercalcemie mondholte (oraal) en lokaal op huid en slijmvliezen -Vulvovaginale candidose -Intestinale candidose -Schimmelinfecties van de huid Ketoconazol : ernstige systemische infecties Andere: -Orofaryngeale candidose -Vulvovaginale candidose -Dermatomycosen -Onychomycosen -Fungale meningitis Platte wormen (lintwormen) (taenia solium en taenia saginata) -Malaria -Uitzonderlijk bij lupus erythematosus en reumatoïde artritis Amoebiasis, infecties met richomonas vaginalis, giardia intestinalis en gardnerel e vaginalis, pseudomembraneuze colitis door clostridium difficile, eradicatie van helicobacter pylori -Herpes vaginales -Herpes simplex en varicel a zoster -Zona • Stavudine • Lamivudine • Zalcitabine transcriptase inhibitoren Niet-nucleoside reverse transcriptase inhibitoren Protease inhibitoren • Indinavir = crixivan® • Amprenavir • Fosamprenavir • Nelfinavir • Ritonavir • Saquinavir Antitumorale geneesmiddelen (soms genezend, vaak pal iatief) Cyclosporine (antilichamen) (immunostimulatoren) Geneesmiddelen voor systemisch gebruik bij dermatologische aandoeningen A: huidaandoeningen met erg gestoorde keratinisatie Voor al e vormen van lokale anesthesie: -Contactanesthesie van mucosae -Infiltratie-anesthesie -Zenuwblokkade -Spinale en epidurale anesthesie

Source: http://www.fkgent.be/vbk/bestanden/4/bestand45.pdf

Herpes virus

HERPES: GENITAL, VENERAL WARTS Herpes Simplex Type II(Genital Herpes) Genital Herpes Virus in the Nerve ganglia; Herpes I Virus; Blisters in 1-2 days, becoming open genital ulcers. Ulcers last 2 weeks or longer. From poor immune response, stress, sickness, menstruation, cold or fatigue. Herpes II virus in a pregnant woman may develop into fatal encephalitis requiring Caesarian Section; The sa

Microsoft word - how to grow marijuana.doc

How to grow Marijuana courtesy of the Jolly Roger MARIJUANA Marijuana is a deciduous plant which grows from seeds. The fibrous section of the plant was (has been replaced by synthetics) used to make rope. The flowering tops, leaves, seeds, and resin of the plant is used by just about everyone to get HIGH. Normally, the vegetable parts of the plant are smoked to produce this "high," bu

© 2010-2018 PDF pharmacy articles